10 april 2015- April 2011: 36 doden en meer dan 300 gewonden onder weerloze Iraanse vluchtelingen in Kamp Ashraf (Irak)

Vier jaar na het bloedbad onder Iraanse asielzoekers in de nederzetting Ashraf in Irak hebben Iraanse ballingen in verschillende landen wakes georganiseerd ter nagedachtenis van de slachtoffers. Tegelijkertijd hebben mensenrechtenorganisaties erop gewezen dat in Camp Liberty in de buurt van Bagdad meer dan 2.600 Iraanse vluchtelingen nog steeds een groot risico lopen het slachtoffer te worden van militair geweld en terreuraanslagen. De politieke vluchtelingen uit Iran zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en zijn Iraakse bondgenoten.

 

Op 8 april 2011 hebben Iraakse troepen op verzoek van Teheran een bloedbad aangericht in de nederzetting Ashraf ten noorden van Bagdad. De militaire aanval eiste 36 doden en meer dan 300 gewonden onder de Iraanse vluchtelingen die daar woonden. Het bloedbad werd wereldwijd – ook door de Europese Unie en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties – veroordeeld.

Europese Unie: geen geweld gebruiken tegen de bevolking van Ashraf!

“De EU is ernstig bezorgd over berichten volgens welke geweld is gebruikt tegen de bewoners van Kamp Ashraf in Irak, en dat daarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De EU betreurt het verlies van mensenlevens. De hulpmissie van de Verenigde Naties voor Irak volgt de situatie daar aandachtig, en naast de Verenigde Naties, heeft ook de EU stelselmatig en herhaaldelijk een beroep gedaan op de Iraakse regering om af te zien van geweld en om de mensenrechten van de kampbewoners te respecteren. … De EU roept de Iraakse regering op om onafhankelijke internationale waarnemers toegang tot kamp Ashraf te verlenen.” (09-04-2011)

VN-commissaris voor de mensenrechten Navi Pillay: “Er is geen excuus voor dit aantal slachtoffers in Ashraf.”

“Er moet een volledig, onafhankelijk en transparant onderzoek komen, en iedereen die verantwoordelijk is voor dit gebruik van buitensporig geweld moet strafrechtelijk vervolgd worden”  (15-04-2011)

Amnesty International eist onmiddellijk onafhankelijk onderzoek

Amnesty International was verbijsterd over berichten dat Iraakse troepen in Ashraf lukraak op mensen hebben geschoten en dat de inwoners van het kamp met voertuigen zijn achtervolgd en overreden. De mensenrechtenorganisatie wees erop dat de Iraakse autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de mensen in Ashraf en daarom onmiddellijk de nodige medische zorg moeten verstrekken. Amnesty heeft opgeroepen tot een onmiddellijk onafhankelijk onderzoek naar de aanslagen op de inwoners van Ashraf. (08-04-2011)

Ondanks de vele internationale oproepen heeft er geen onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad van april 2011 plaatsgevonden en geen enkele militaire commandant die betrokken was bij het bloedbad is strafrechtelijk ter verantwoording geroepen.

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de Iraanse asielzoekers in Irak onder internationale bescherming worden geplaatst totdat ze in veilige landen zijn opgenomen. Er moet een einde komen aan terreur en geweld!