10 mei 2015  – VN-mensenrechtendeskundigen veroordelen de toename van executies in Iran, waarvan de meerderheid niet in het nieuws komt.

In rapporten door de speciale VN-rapporteurs Ahmed Shaheed en Christof Heyns over respectievelijk mensenrechten in Iran en onrechtmatige executies, ontvangen uit Genève op 8 mei 2015, wordt de drastische toename van executies in de afgelopen weken streng veroordeeld. In veel gevallen worden de executies niet gerapporteerd door officiële bronnen en worden de namen van de geëxecuteerden niet bekendgemaakt aan het publiek.

“Door de weigering om het werkelijke aantal executies zelfs maar te erkennen, toont de Iraanse regering meedogenloze minachting voor zowel de menselijke waardigheid als voor de internationale mensenrechtenwetgeving,” benadrukte de heer Shaheed.

Tussen 9 en 26 april zijn er volgens rapporten wel 98 gevangenen geëxecuteerd, met een gemiddelde van zes mensen per dag. Met deze meest recente vlaag executies komt het totale aantal geëxecuteerden sinds één januari van dit jaar op meer dan 340, waaronder ten minste zes politieke gevangenen en zeven vrouwen.

“We zijn geschokt door de recente toename van executies, die plaatsgevonden hebben ondanks ernstige twijfel aan de normen voor eerlijke rechtsspraak,” zei de heer Heyns. “Veel van de in de afgelopen periode geëxecuteerde gevangenen werden beschuldigd van drugs-gerelateerde delicten, waarbij niemand opzettelijk is gedood en die dus niet beantwoorden aan de norm voor ‘zwaarste misdaden’.”

De onafhankelijke specialisten wezen in het bijzonder op de voortdurende berichten van executies die in het openbaar plaatsvinden – in 2015 zijn al vijftien mensen op die manier ter dood gebracht. “Executies in het openbaar hebben een dehumaniserend, ontmenselijkend effect op zowel het slachtoffer, als op degenen die getuige zijn van de executie, en versterken daarmee de toch al wrede, onmenselijke en vernederende aard van de doodstraf,” zeiden ze.

Deze speciaal rapporteurs hebben gezamenlijk een dringend beroep gedaan op de Iraanse regering om gehoor te geven aan de steeds sterker wordende roep van het mensenrechtensysteem van de VN om alle executies te staken en een opschorting van de doodstraf in te stellen met als doel de praktijk volledig uit te bannen. SMV Mensenrechten Vrienden