17 mei 215- Canada maakt zich nog steeds grote zorgen over het feit dat het Iraanse regime voortdurend en welbewust zijn verplichtingen jegens de nationale en internationale mensenrechten niet naleeft. De situatie van de mensenrechten is nog even bedroevend als eerst, en sinds de verkiezing van president Rouhani in 2013 zijn er geen significante verbeteringen te zien geweest.”

In het Canadese parlement gaf Deepak Obhrai (foto), parlementair secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken en voor internationale mensenrechten, op 5 mei uiting aan de ernstige bezorgdheid van Canada over de rampzalige situatie van de mensenrechten in Iran. Hij zei o.a.:

“Canada maakt zich nog steeds grote zorgen over het feit dat het Iraanse regime voortdurend en welbewust zijn verplichtingen jegens de nationale en internationale mensenrechten niet naleeft.

In de afgelopen twee jaar heeft het Iraanse regime zich gericht op het werken aan zijn imago. De Iraanse president legt openbare verklaringen af, waarin hij wijst op zijn steun voor de rechten en vrijheden van het volk van Iran, en de minister van Buitenlandse Zaken en andere vertegenwoordigers van het land spreken over vrede en stabiliteit in de regio en zeggen dat Iran de mensenrechten respecteert. Helaas, dit charmeoffensief is in strijd is met de realiteit ter plaatse.

De situatie van de mensenrechten is nog even bedroevend als eerst, en sinds de verkiezing van president Rouhani in 2013 zijn er geen significante verbeteringen te zien geweest.”

In de eerste week van mei heeft het Canadese parlement zich beziggehouden met de mensenrechten onder het regime in Teheran. In een verklaring van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken staat daarover: “The nucleaire onderhandelingen overschaduwen het voortdurend onderdrukken van de mensenrechten door het Iraanse regime in hun eigen land. Deze onderdrukking omvat een nog onbekend aantal executies –alleen al in april werden binnen één week zo’n 45 personen geëxecuteerd – evenals de aanhoudende vervolging van de Baha’i en de voortdurende ongerechtvaardigde detentie van meer dan 900 politieke gevangenen en gewetensgevangenen, waaronder vrouwen, mensenrechtenactivisten, leden van etnische en religieuze minderheden, journalisten, bloggers, studenten en vakbondsleiders.”

In de verklaring worden de volgende feiten aangevoerd:

“De Iraanse autoriteiten hebben volgens berichten in het eerste kwartaal van 2015 meer dan 300 mensen geëxecuteerd.

Vorig jaar hebbende Iraanse instanties naar verluidt meer dan 750 mensen geëxecuteerd. Het exacte aantal executies blijft onzeker, omdat het regime jaarlijks executies uitvoert zonder dit officieel toe te geven.

In 2014 zijn acht mensen wegens Facebook activiteiten, naast boetes en zweepslagen, veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 8 tot 19 jaar.

Volgens het “Committee to Protect Journalists” is Iran een van de 10 landen met de strengste censuur en het is het land met het op een na hoogste aantal gevangen journalisten in 2014.”