23 mei 2015 – De dramatisch verslechterende veiligheidssituatie in Irak betekent acuut levensgevaar voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty. Zij worden bedreigd door terreuraanslagen, militair geweld en slachtpartijen. De internationale noodhulpcampagne intensiveert haar inspanningen om de Iraanse asielzoekers met spoed uit Camp Liberty te doen evacueren.

In Irak is de terroristische IS opgerukt tot op 100 km van Camp Liberty bij Bagdad, waar meer dan 2.600 Iraanse politieke vluchtelingen, waaronder honderden vrouwen, geïnterneerd zijn. Gezien de opmars van de terroristische milities dreigt er voor de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty een bloedbad, omdat zij zich resoluut verzetten tegen het islamitisch fundamentalisme.

Irak: fanatieke milities terroriseren de burgerbevolking.

De islamitische terroristen van IS hebben op 17 mei de stad Ramadi, 100 kilometer ten westen van Bagdad, ingenomen. Getuigen maken melding van massamoorden op de veiligheidstroepen en de burgers in de stad. Honderden mensen, waaronder vrouwen en kinderen, werden op straat of in hun woning neergeschoten. Binnen drie dagen zijn minstens500 mensen omgebracht. Sommige van de deels verkoolde lichamen werden op straat, andere werden in de rivier de Eufraat gegooid. Huizen en winkels in Ramadi werden geplunderd en in brand gestoken.

De terroristen van IS hebben nu de controle over ongeveer een derde van Irak en over bijna de hele provincie Al-Anbar ten westen van Bagdad. Het Iraakse leger kon de stad Ramadi niet verdedigen. De Iraakse regering zoekt nu hulp van sjiitische milities, die onder de invloed van Iran staan, om de opmars van de IS-milities te stoppen. Mensenrechtenactivisten waarschuwen echter tegen de groeiende macht van deze sjiitische milities, die in Irak al talloze misdrijven en mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking hebben begaan. De sjiitische milities, die hoofdzakelijk uit huurlingen van het regime in Teheran bestaan, vormen ook een ernstige bedreiging voor de Iraanse politieke vluchtelingen in Camp Liberty.

Iraanse ballingen in Camp Liberty vestigen de aandacht op de levensgevaarlijke situatie waarin zij zich bevinden en doen opnieuw een beroep op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor hun bescherming.

De dramatisch verslechterende veiligheidssituatie in Irak is zeer gevaarlijk voor de Iraanse ballingen. Zij kunnen terreur aanslagen, militair geweld en slachtpartijen verwachten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft vorig jaar al een oproep gedaan voor de noodevacuatie van de Iraanse vluchtelingen uit Camp Liberty. Zij vroegen om een onmiddellijke evacuatie van de Iraanse ballingen naar een voorlopig toevluchtsoord, van waaruit de vluchtelingen vervolgens permanent naar veilige landen kunnen worden overgebracht. De vluchtelingenorganisatie van de VN heeft herhaaldelijk een dringende oproep gericht aan de internationale gemeenschap om haar inspanningen op te voeren zodat alle Iraanse asielzoekers uit Camp Liberty in veilige landen worden opgenomen.

De vluchtelingen in Camp Liberty zijn al meerdere malen het slachtoffer geworden van terreuraanslagen en raketaanvallen. Die aanslagen hebben vele doden en gewonden gekost. Veel gewonden liepen ernstige brandwonden en verminkingen op. Daarnaast eiste in september 2013 een aanslag op de nederzetting Ashraf 52 doden onder Iraanse vluchtelingen die daar woonden, zeven mensen werden uit het dorp ontvoerd en zijn sindsdien vermist.

Februari 2013 – terroristische aanslag eist acht doden en meer dan 100 gewonden: Op 09-02-2013 werd Camp Liberty aangevallen door 70 raketten en mortiergranaten. Ook de ziekenboeg werd getroffen.

Juni 2013 – terroristische aanslag eist twee doden en meer dan 70 gewonden: Op 15-06-2013 werd Camp Liberty aangevallen door 40 raketten, die insloegen in woonbarakken en nutsvoorzieningen.

September 2013 – slachtpartij met 52 doden en zeven ontvoerde gijzelaars: op 01-09-2013 schoten Iraakse doodseskaders in de nederzetting Ashraf 52 Iraanse vluchtelingen dood, waaronder zes vrouwen. Zeven ontvoerde gijzelaars worden nog steeds vermist.

December 2013 – terroristische aanslag eist vier doden en tientallen gewonden: op 26-12-2013 werd Camp Liberty opnieuw met raketten en mortieren aangevallen. Zware explosies en branden verwoestten talrijke woon- en utiliteitsgebouwen.

Aan de Iraanse ballingen in Camp Liberty werd de status toegekend  “door de Vierde Geneefse Conventie internationaal beschermde personen”. Deze status geeft aan dat de internationale gemeenschap krachtens het internationaal recht verplicht is om deze vluchtelingen te beschermen.

 

De Iraanse ballingen in Camp Liberty zijnpolitieke vluchtelingen, die officieel als asielzoekers zijn erkend door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR). Daardoor kunnen zij krachtens het internationale recht aanspraak maken op volledige bescherming, veiligheid en humanitaire hulp.

Door het escalerende geweld in Irak is snel optreden van de internationale gemeenschap noodzakelijk. Anders zullen er nog veel meer doden vallen onder de Iraanse asielzoekers in Irak. De vluchtelingen uit Camp Liberty moeten onmiddellijk worden gered door een noodevacuatie en naar veilige landen gebracht worden. Vooral de zieken gehandicapten moeten snel worden geholpen. De vluchtelingen hebben dringend behoefte aan humanitaire en medische hulp. De internationale noodhulpcampagne voor de bescherming van de Iraanse vluchtelingen in Irak, waaraan wereldwijd mensenrechtendeskundigen, parlementsleden, religieuze leiders, artsen en advocaten bijdragen, intensiveert haar inspanningen om de Iraanse asielzoekers met spoed uit Camp Liberty te doen evacueren.