5 juni 2015-De speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake de situatie van de mensenrechten in Iran heeft zijn bezorgdheid geuit over de willekeurige en onwettige arrestaties en vervolging van journalisten en activisten in Iran. Hij heeft gewaarschuwd dat hun vervolging de bescherming van de mensenrechten verzwakt van iedereen in Iran.

Dr. Ahmed Shaheed, die in opdracht van de Mensenrechtenraad van de VN toezicht houdt op en rapporteert over de situatie in Iran, zei: “Het tot zwijgen brengen van deze kritische stemmen is onaanvaardbaar – het ondermijnt het publieke debat en berooft zowel de Iraniërs als de rest van de wereld van belangrijke informatie over de realiteit in dat land.”

“Het steeds weer toepassen van vage verwijzingen naar bedreiging van de nationale veiligheid, propaganda tegen het systeem en belediging van autoriteiten bij het vervolgen en detineren van journalisten of activisten is in strijd is met de internationale normen voor vrijheid van meningsuiting en vereniging zowel als met de rechtsgeldigheidprincipes,” aldus de heer Shaheed.

De onafhankelijke deskundige uitte zijn bezorgdheid over de arrestatie en detentie van Jason Rezaian, Atena Farghdani en Nargis Mohammadi.

“Mensenrechtenverdedigers spelen een fundamentele rol bij het waarborgen van een democratische samenleving die de mensenrechten respecteert,” zei hij.

De oproep van de heer Shaheed werd onderschreven door de mensenrechtenexpert Mads Andenas, die momenteel aan het hoofd staat van de VN-werkgroep willekeurige detentie, evenals door de speciale rapporteurs van de VN inzake mensenrechtenverdedigers, Michel Forst; inzake de vrijheid van meningsuiting, David Kaye; inzake de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, Gabriela Knaul; en inzake marteling, Juan E. Méndez.