20 juni 2015 – Elisabetta Zamparutti: “De massale bijeenkomst van Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten in Parijs geeft de vele honderden politieke gevangenen die in Iran worden vastgehouden een stem. De support voor deze manifestatie kan Teheran duidelijk maken dat het tot ernstige gevolgen leidt als het regime blijft doorgaan met zijn politieke onderdrukking.”

Het voormalige parlementslid Elisabetta Zamparutti (foto) is bestuurslid van de Italiaanse mensenrechtenorganisatie Hands Off Cane, die de afschaffing van de doodstraf wereldwijd bepleit. Ze was een van de deelnemers aan een belangrijke manifestatie in Parijs op 13 juni, waarbij werd opgekomen voor democratie en mensenrechten in Iran en voor de bescherming van Iraanse asielzoekers.

Over de rampzalige situatie van de mensenrechten in Iran verklaarde Elisabetta Zamparutti: “Op 28 me werd een 29-jarige Iraanse kunstenares en mensenrechtenactiviste, Atena Farghadani, door een rechtbank van de Islamitische Republiek Iran veroordeeld tot 14 jaar gevangenis. Haar misdaad? Ze heeft politieke cartoons getekend, waarin de aanhangers van de vrouwvijandige wetten in Iran werden bekritiseerd, en vervolgens YouTube gebruikt om de mishandelingen, waaraan ze na haar arrestatie in de gevangenis werd blootgesteld, in de openbaarheid te brengen.

 

De wet, die Farghadani ertoe heeft gebracht om actie te ondernemen, heeft als doel het gebruik van voorbehoedsmiddelen en vrijwillige sterilisatie te criminaliseren en te voorkomen. Het is een onderdeel van een campagne van de top van het regime om het geboortecijfer in het land omhoog te krijgen – een project dat moet dienen om meer ‘soldaten voor de islam’ te creëren.

De wet tegen voorbehoedsmiddelen maakt deel uit van uitgebreide maatregelen om de controle van het islamitische regime over de maatschappij en de bevolking in Iran te consolideren. Andere voorbeelden van deze maatregelen zijn een wet om de bevoegdheden uit te breiden van de door de Iraanse Revolutionaire Garde gecontroleerde burgermilities en de inspanningen om mannen en vrouwen op de werkplek en in het openbaar strikt van elkaar te scheiden. Bovendien zien we de criminalisering van de vermeende westerse praktijk van het uitlaten van honden en intimidatieacties bij live muziekevenementen en andere sociale evenementen die niet worden beschouwd als verenigbaar met de islamitische waarden.”

Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten hebben in Parijs een duidelijk signaal afgegeven: Stop met de dictatuur en onderdrukking in Iran! NEEN tegen de doodstraf! Stop met de executies en het schenden van de mensenrechten! Nee tegen islamitisch extremisme! JA voor het beschermen van minderheden en vluchtelingen!

Over de betekenis van het evenement op 13 juni in Parijs zei Elisabetta Zamparutti: “In een tijd waarin het beleid van het Westen jegens Iran alleen is gericht op de zogenaamd pragmatische aanpak van de preventie van het nucleaire wapenprogramma van het regime, is het belangrijk te wijzen op een paar fundamentele feiten over de aard van dit regime. President Obama zelf heeft terecht gezegd dat een nucleaire overeenkomst zo belangrijk is omdat de ideologie van het Iraanse regime gevaarlijk en destabiliserend voor de regio is.

 

Zelfs als de westerse mogendheden het zich zouden kunnen veroorloven om de nucleaire gesprekken te vertragen en een mogelijke niet-naleving van de overeenkomst te riskeren, kan het Iraanse volk het zich niet veroorloven om te blijven leven onder het juk van een meedogenloos regime, vooral als dit regime ook nog eens door de internationale gemeenschap gelegitimeerd wordt en niet ernstig wegens zijn alom bekende mensenrechtenschendingen bekritiseerd wordt.
Het voortzetten van deze schending van de mensenrechten treft vooral de vrouwen. Dat is te zien in het geval van Atena Farghadani, enerzijds aan haar activisme, anderzijds aan haar veroordeling.

De massale bijeenkomst van Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten in Parijs geeft de mensen die het meest getroffen door de mensenrechtenschendingen van Teheran een stem. Atena Farghadani en de honderden andere politieke gevangenen die worden vastgehouden in de Islamitische Republiek krijgen hierdoor een stem. De support voor deze manifestatie kan Teheran duidelijk maken dat het tot ernstige gevolgen leidt als het regime blijft doorgaan met zijn politieke onderdrukking.”