Mansour Arvand ,een geliefde sportman uit Mahabad ,werd gevangen genomen in Juni 2011.Hij werd ter dood veroordeeld op grond van “vijandschap tegen God”en oproepen tot verzet tegen het bestel en lidmaatschap van de Koerdische Demokratische partij, door de hoven van onderzoek van het bewind terwijl hij niet in staat was om een eigen strafpleiter te kiezen.Tijdens de vier jaren van gevangenschap ,in verscheidene gevangenissen ,waar onder de gevangenis van de veiligheidsdienst Mahabad en de Evin gevangenis ,heeft hij de meest verschrikkelijke folteringen ondergaan en leed hij daarom aan verscheidene ziekten,en infecties .Hij werd terechtgesteld ondanks het feit dat hem verteld was dat zijn doodvonnis was veranderd in levenslange gevangenis.

Mansour Arvand was een van de Koerdische staatsgevangenen die op de twintigste November 2014 een hongerstaking waren begonnen in de hoofdgevangenis van Orumieh om zich uit te spreken tegen pogingen van de inlichtingendienst van de geestelijken om de tegen de regering gekante gevangenen over te brengen naar de algemene gevangenis,gepaard gaande met een verhoogde druk op de gezinnen van de gevangenen.Deze hongerstaking duurde meer dan een maand.

SMV roept de wereldgemeenschap op om eensgezind de stijgende lijn van de terechtstellingen in Iran te veroordelen,met name de terechtstellingen van gewetensgevangen.Men zou in plaats van met gesloten ogen de wreedheden van dit bewind over het hoofd te zien ,met als voorwendsel de onderhandelingen over de kernwapens en de bevordering van meer gematigheid van de misdadige  gesstelijken,zou een zwartboek over de leiders van de Iraanse geestelijken moeten worden voorgelegd aan de veiligheidsraad van de Verenigde Naties om ze aan te klagen voor misdaden tegen de mensheid.