24 juni 2015 – Kim Campbell: “de democratie zal een grote gave zijn in Iran, niet alleen voor de Iraniërs zelf, maar voor alle mensen overal ter wereld – om door een vrije uitwisseling van culturen deze wereld tot een vreedzame plaats  te maken.”

Veel bekende persoonlijkheden uit verschillende landen namen op 13 juni in Parijs deel aan een belangrijk evenement dat in het teken stond van democratie en mensenrechten in Iran en voor de bescherming van Iraanse asielzoekers. Onder de deelnemers waren vrouwen met sleutelposities in regeringen of parlementen en die zich internationaal bezighouden met vrouwen- en mensenrechten. Hierbij was ook de voormalige Canadese premier Kim Campbell (foto).

Kim Campbell sprak in haar presentatie over het mensenrechtenwerk, dat in Canada wordt verricht om de situatie in Iran te verbeteren. Ze vertelde o.a.:

“Degenen van u die in Berlijn bij de fantastische bijeenkomst ter gelegenheid van de Vrouwendag zijn geweest, weten dat ik tot nu toe de enige vrouwelijke Canadese premier ben geweest en dat met name de vrouwenrechten belangrijk voor me zijn. De vrouwen in Iran zullen daar een essentiële rol spelen bij de toekomst van Iran en het vestigen van een democratie en een leefbare samenleving.”

Kim Campbell vertelde dat Canadese parlementsafgevaardigden zich van 30 april – 7 mei een week lang hebben beziggehouden met de schendingen van de mensenrechten en de situatie van vrouwen in Iran, omdat ze ervoor wilden zorgen dat deze problemen niet vergeten worden bij het grotere gespreksthema van een mogelijke nucleaire overeenkomst.

“Door de voortdurende mensenrechtenschendingen, die de afgelopen jaren zijn verergerd, heeft Canada verdere sancties opgelegd tegen Iran. Misschien zijn we niet zo’n belangrijk land als andere landen, maar we zijn standvastig en onze sterke wil om de sancties te handhaven is niet minder geworden, omdat ze een teken zijn voor de waarden waar we allemaal voor staan en omdat het belangrijk is voor de democratie”, aldus de voormalige minister-president.

Kim Campbell vertelde verder over een Canadese website waarop de verklaringen en beloften van de president van het Iraanse regime, Rouhani, worden vergeleken met de realiteit – waarbij hij er slecht vanaf komt. Deze site telt meer dan 20 miljoen bezoeken van ruim 6 miljoen mensen, waarvan 91 procent Farsi spreekt. Bijgevolg kan worden aangenomen dat er ook in Iran genoeg mensen deze website bezoeken om enige waarheden over hun regering te vernemen.

“Onze Canadese premier zei onlangs, en dat vinden ook al onze afgevaardigden, dat de Iraniërs onder een tirannie leven. Dat waren erg duidelijke woorden. Het is niet verwonderlijk dat de Iraanse regering daarna de premier ervan beschuldigde dat hij een extremistische overheid vertegenwoordigt en dat alles alleen maar zegt om de verkiezingen dit jaar te winnen.

Maar het ging er niet om de verkiezingen te winnen, maar om het feit dat al onze politieke partijen hier hetzelfde standpunt innemen. Er zijn in Canada geen politieke organisaties, die niet van mening zijn dat in Iran een tirannie heerst en dat mensenrechten voor de toekomst van Iran door alle Canadezen gesteund moeten worden.”

“Tot slot wil ik nog zeggen dat Canada, samen met Frankrijk en vele andere landen, een veilige haven biedt voor Iraniërs, die hun land moesten verlaten en daar niet langer kunnen  wonen. Deze Iraniërs dromen van de mogelijkheid terug te keren om een nieuw Iran op te bouwen. En door in Canada te wonen leren deze Iraniërs het leven in een succesvolle democratie kennen. En ik hoop dat ze in een niet al te verre toekomst de kans zullen krijgen om een nieuw Iran op te bouwen. En degenen die in Canada willen blijven zullen deel uitmaken van een brug tussen mijn land en een nieuw Iran, om te werken aan een nieuwe toekomst. Democratie in Iran zal een grote gave zijn, niet alleen voor de Iraniërs zelf, maar voor alle mensen overal ter wereld – om door een vrije uitwisseling van culturen deze wereld tot een vreedzame plaats  te maken.”