De Youth Reporters Club, een staatsorgaan, schreef: ‘Fateme Moghimi, hoofd van het Iran Women Commerce Center, zei dat we dag na dag te maken hebben met meer beperkingen ten aanzien van vrouwen op economisch gebied, waaronder hoe ze in dienst worden genomen, verlof krijgen, betaald worden en de hoogte van hun loon, plus het feit dat hun contract niet wordt verlengd.’ De situatie van vrouwen op economisch terrein is nog steeds deplorabel en de werkomstandigheden en salarissen van vrouwen zijn een stuk slechter dan die van mannen. Wat betreft het pensioen van vrouwen: die wordt na haar dood alleen uitbetaald aan haar man als is gebleken dat hij niet meer kan werken. Voor mannen geldt op dit punt echter een andere wet.

(Youth Reporters Club – 25 juni 2015)