18 juli 2015 -Blokkade van Iraanse vluchtelingen in Irak: de onderdrukking door het Iraakse leger van de Iraanse ballingen in Camp Liberty is een misdaad tegen de menselijkheid. Als de internationale gemeenschap niet snel handelt, zullen er in Camp Liberty opnieuw doden vallen.

Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty doen een beroep op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor het beëindigen van de onderdrukking en de mensenrechtenschendingen in het kamp.

Camp Liberty, in de buurt van Bagdad, waar meer dan 2.500 Iraanse vluchtelingen, waaronder honderden vrouwen, geïnterneerd zijn, wordt bedreigd met een humanitaire ramp. In de afgelopen dagen heeft het Iraakse leger, dat de controle heeft over het kamp, de blokkade van leveringen aan de Iraanse ballingen verscherpt. Al dagenlang worden er geen voertuigen met voedsel, medicijnen en brandstof het kamp binnengelaten. Volgens de Vierde Conventie van Genève is het verboden om ​​vluchtelingen opzettelijk te laten verhongeren met als doel hen te onderdrukken. De blokkades door het Iraakse leger, gericht tegen de asielzoekers in Camp Liberty, zijn misdaden tegen de menselijkheid.

De Iraanse politieke vluchtelingen werden in 2012 door de Iraakse troepen gedwongen geïnterneerd  in de verlaten Amerikaanse militaire basis Camp Liberty vakbij Bagdad. De Iraanse ballingen zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime van Teheran met zijn Iraakse huurlingen. In Camp Liberty worden de asielzoekers blootgesteld aan slopende mensenrechtenschendingen en militair despotisme.

Camp Liberty staat onder controle van Iraakse militairen, die eerder al met gewapend geweld zijn opgetreden tegen de Iraanse vluchtelingen.

Dreigende ineenstorting van het faciliteitensysteem van het kamp

Bij het onderdrukken van de vluchtelingen hoort ook een blokkade die de mensen in Camp Liberty herhaaldelijk afsnijdt van de voorziening van vitale benodigdheden, waaronder brandstof. De Iraakse strijdkrachten staan niet toe ​​dat het kamp wordt aangesloten op het nationale elektriciteitsnet. De stroom wordt opgewekt door generatoren die door diesel worden aangedreven. Als er geen brandstof is stort het gehele faciliteitensysteem van het kamp in elkaar.

Nu reeds veroorzaken de brandstoftekorten herhaaldelijk stroomuitval. Daardoor wordt de werking van de waterzuiveringsinstallatie en de koelapparatuur veelvuldig onderbroken. Om het kamp van drinkwater te voorzien is het functioneren van de waterzuiveringsinstallatie van vitaal belang voor Camp Liberty, dat niet is aangesloten op het landelijke waterleidingnet.

Sinds eind van juni hebben de Iraakse troepen meerdere malen verhinderd dat voertuigen met voorraden en reserveonderdelen het kamp binnengelaten worden. Bij de leveringen die niet worden toegelaten zitten reserveonderdelen voor het onderhoud van generatoren, airconditioners en andere systemen, batterijen en stroomkabels.

Gevaar voor epidemieën

Al dagen dwarsboomt het Iraakse leger ook de sanitaire voorzieningen. Camp Liberty is niet aangesloten op de riolering. Afvalwater wordt in tanks verzameld en moet regelmatig worden afgevoerd. Door vertraging bij die verwijdering en de overvolle tanks loopt er steeds meer afvalwater uit de toch al gammele tanks naar het woongedeelte van de vluchtelingen. Dit betekent een acuut gevaar voor epidemieën.

De vervuilde gedeeltes van het kamp zijn een bron van allerlei infectieziekten geworden. Omdat in Camp Liberty zoveel mensen op elkaar moeten leven, gezonde en zieke personen niet gescheiden kunnen worden en er niet genoeg ruimte in de barakken is, worden deze ziekten al snel een epidemie.

Het is een vorm van fysieke en mentale marteling, als mensen in de kleinste ruimtes moeten samenleven in woonbarakken en er door onvoldoende sanitaire voorzieningen onhygiënische omstandigheden worden gecreëerd.

Oproep tot de internationale gemeenschap om te helpen

De bewoners van Camp Liberty lijden momenteel onder een hittegolf, met meer dan 40 graden in de schaduw. De intensivering van de blokkade heeft de humanitaire situatie van de mensen in Camp Liberty aanzienlijk verergerd. Met name voor de zieke en bejaarde bewoners van het kamp is de situatie levensbedreigend.

De Iraanse ballingen doen al het mogelijke om de humanitaire situatie in Camp Liberty op eigen initiatief te verbeteren. Met de weinige middelen die ze tot hun beschikking hebben proberen ze de voorzieningen voor 2.500 mensen in stand te houden. Maar ook dit harde werken wordt door het leger herhaaldelijk belemmerd door willekeurige verboden en represailles.

De asielzoekers in Camp Liberty hebben een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om in te grijpen zodat de blokkades worden stopgezet. De bewoners van het kamp zijn politieke vluchtelingen, die door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) officieel zijn erkend als asielzoekers. Daardoor kunnen zij krachtens het internationale recht aanspraak maken op volledige bescherming, veiligheid en humanitaire hulp.

In Camp Liberty moeten omgaand menswaardige levensomstandigheden worden gecreëerd, totdat de Iraanse ballingen in veilige landen zijn opgenomen. Camp Liberty moet officieel worden erkend als een vluchtelingenkamp van de VN. De VN moet ervoor zorgen dat de internationaal geaccepteerde humanitaire regels daar worden nageleefd. Als de internationale gemeenschap niet snel handelt, zullen er in Camp Liberty opnieuw doden vallen.