De Baha’i vrouw Farah Baghi wordt sinds 10 februari vastgehouden in de Yazd gevangenis (centraal Iran). Ze beschreef onlangs in een brief in het kort de wreedheden van het Iraanse regime jegens haar en haar familie:

“Ik ben een Baha’i staatsburger die in de Yazd gevangenis zit op beschuldiging van propaganda tegen de staat en handelen tegen de nationale veiligheid. De Bahá’ís in Iran lijden onder grote onrechtvaardigheid en worden beroofd van hun burgerrechten, en er zijn zo’n 250 Bahá’ís geëxecuteerd.

Enkele voorbeelden van dit onrecht betreffen mijn familie: confiscatie van de eigendommen van mijn vader en schoonvader; het verbannen van mijn man en mijzelf van de universiteit; het verbannen van mijn kinderen en nichten en neven van de universiteit, terwijl ze allemaal geaccepteerd waren in de studierichtingen medicijnen en recht (7 studenten). Op dit moment zitten mijn broer (Fariborz Baghi) en ik in de gevangenis. We eisen dat onze rechten worden gerespecteerd”. (SMV-7 juli 2015)

 

Iran: begrafenis Baha’i vrouw moet wachten

Twee dagen na het overlijden van een Baha’i staatsburger met de naam ‘mevrouw Baji Mohammad Far’, hebben veiligheids- en militaire troepen haar begrafenis in Golestan Javid, de Baha’i begraafplaats in Sanandaj, west Iran, verhinderd. Aan de familie van de Baha’i burger werd verteld dat er nooit zou worden toegestaan ​​dat ze daar wordt begraven.

“Het lichaam van mevrouw Mohammadi Far is twee dagen geleden uit het mortuarium verwijderd en het wordt nu met water en ijs gekoeld bewaard door haar familie,” aldus een welingelichte bron.

Tot op heden zijn er veel meldingen geweest over Bahá’ís die niet begraven mogen worden en over de vernietiging van veel van hun begraafplaatsen in heel Iran. Naast de religieuze vervolging, is dit nog meer schending van de mensenrechten van onschuldige Bahá’ís. (SMV – 14 juli 2015)

Vrouwelijke arbeider steekt uit protest zichzelf in brand

Druk op vrouwelijke werknemers en de beperkingen die zij ondervinden door het ontbreken van een minimale levensstandaard, laat hen in veel gevallen geen andere keus dan zelfmoord te plegen. In één geval voelde een vrouwelijke werknemer, die meningsverschillen met haar werkgever had, zich als gevolg van de druk gedwongen om zichzelf in brand te steken. (SMV – 14 juli 2015)

Iran: drie vrouwen het slachtoffer van zuuraanvallen

Een van de meest gewelddadige methoden om mensen aan te vallen, die voor de rest van hun leven de meest gruwelijke sporen achterlaat op het lichaam, is een aanval met zuur. Iraanse vrouwen zijn het slachtoffer van dergelijke dodelijke en onmenselijke aanvallen. Het meest recente geval was op 14 juli, toen een vrouw en twee meisjes in de stad Bukan (Noordwest-Iran) het slachtoffer werden van een dergelijke wrede aanval.

Persbureaus in Iran verklaarden dat om 11 uur die avond een moeder en haar dochters op de Koerdistan Boulevard werden aangevallen door onbekende personen. Hun schouders en rug waren ernstig verbrand door de zuuraanval. (SMV – 15 juli 2015)