24 juli 2015 – “Het weigeren om voedsel, brandstof en andere levensbehoeften te leveren aan de vluchtelingen in Camp Liberty is onmenselijk, wreed en misdadig.”

Mensenrechtenactivisten en parlementariërs hebben een beroep gedaan op de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie om tussenbeide te komen en ervoor te zorgen dat de Iraakse militaire represailles tegen de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in de buurt van Bagdad stoppen. De 2500 asielzoekers, waaronder honderden vrouwen, die daar geïnterneerd worden, zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne door het regime in Teheran en zijn Iraakse huurlingen. De represailles tegen de Iraanse ballingen omvat een blokkade, waardoor de bewoners van het kamp herhaaldelijk worden afgesneden van de levering van voedsel, medicijnen en brandstof.

De stroom in Camp Liberty wordt opgewekt door generatoren die worden aangedreven met diesel. Als er geen brandstof is stort het gehele nutsvoorzieningen systeem van het kamp in elkaar.

Struan Stevenson (foto), Irak-deskundige en voormalig Europarlementariër uit Schotland, deed een beroep op de Verenigde Naties om met spoed maatregelen te nemen om de Iraakse regering ertoe te bewegen de blokkade van voedsel en brandstof voor de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty op te heffen. Hij noemde het een “absolute schande” dat de Verenigde Naties “gewoon hun handen in onschuld wassen en zich afwenden van de humanitaire crisis, waaraan de vluchtelingen in Camp Liberty worden blootgesteld “.
Struan Stevenson verklaarde onder meer:
“De crisis die we nu in Camp Liberty hebben is een absolute ramp. Ik ben geschokt dat we maandenlang moesten toekijken hoe de 2500 vluchtelingen in Camp Liberty door de afgrendeling van het kamp geen gezondheidszorg en medicijnen hebben gekregen. Bezoek van vrienden, familieleden, advocaten en parlementsafgevaardigden wordt hen niet toegestaan.
In 2012, toen de vluchtelingen vanuit de nederzetting Ashraf zijn overgeplaatst naar Camp Liberty, is ons verzekerd dat ze uiteindelijk naar veilige derde landen konden vertrekken. Albanië is tot nu toe het enige land – en het is niet eens lid van de EU – dat honderden vluchtelingen uit Camp Liberty heeft opgenomen, en wij danken de Albanese regering om hun humanitaire inzet.
Alle 2.500 personen in Camp Liberty zijn erkend als asielzoekers. Hoe komt het dan dat ze achter hekken gevangen worden gehouden, met wachttorens van waaruit er machinegeweren op hen zijn gericht, in plaats van naar buiten om hen tegen terreur aanslagen te beschermen?
Hoe komt het dat er tijdens de ramadan na twee dagen met 40 graden hitte geen voedsel, brandstof en medicijnen het kamp binnengelaten worden? De mensen in Camp Liberty zitten nu zonder brandstof voor hun koelsystemen, hun voedsel bederft in de hitte in de vrachtwagens die het kamp niet binnen mogen, evenals de medicijnen in de koelsystemen die niet meer werken door gebrek aan elektriciteit.
Hoe komt het dat de Verenigde Naties met betrekking tot dit vluchtelingenkamp gewoon hun handen in onschuld wassen en zich afwenden van de humanitaire crisis, waaraan de vluchtelingen in Camp Liberty worden blootgesteld ? Dat is een absolute schande!
Ik heb vandaag geschreven naar de Iraakse minister-president Heydar al-Abadi en geëist dat hij deze blokkade van Camp Liberty opheft. Maar het zijn de Verenigde Naties, die iets moeten ondernemen. Ik roep de Verenigde Naties opnieuw op tot actie om de vluchtelingen in dit kamp te helpen.”
De Belgische Europarlementariër Gérard Deprez (foto) zei dat hij geschokt was door de manier waarop de vluchtelingen in Camp Liberty worden behandeld:

“Het weigeren om voedsel, brandstof en andere levensbehoeften te leveren aan de vluchtelingen in Camp Liberty is onmenselijk, wreed en misdadig. Wij roepen de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, op om in te grijpen en druk uit te oefenen op de Iraakse regering om een eind te maken aan deze illegale en wrede maatregelen.

De EU, een van de belangrijkste partijen die er drie jaar geleden bij de vluchtelingen van Ashraf op aandrongen om hun woonplaats te verlaten en naar Camp Liberty te verhuizen om daarna naar veilige derde landen te emigreren, draagt een zware verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van deze mensen.”

Het Amerikaanse congreslid Ileana Ros-Lehtinen (foto), voorzitter van de subcommissie voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika in het Huis van Afgevaardigden, deed een beroep op het US State Department om in te grijpen tegen de blokkade in Camp Liberty. De parlementariër schreef onder meer:
“Het weigeren om voedsel en brandstof te leveren aan de bewoners van Camp Liberty, ongeacht onder welke voorwendsels, is wreed en onmenselijk. Ik roep het ministerie van Buitenlandse Zaken op om druk uit te oefenen op de Iraakse autoriteiten om ervoor te zorgen dat deze blokkade wordt beëindigd en de inwoners van Camp Liberty direct van de broodnodige voorraden te voorzien. Daarnaast vraag ik de regering nogmaals om mee te helpen zodat de bewoners van Camp Liberty worden beschermd en verzorgd, en druk uit te oefenen op de Iraakse regering om hun toezeggingen aan deze bewoners na te komen.”