Shahrokh Zamani en Saeed Shirzad, twee arbeidsactivisten die als politieke gevangenen gedetineerd worden in de Rajaie Sjah Gevangenis van Karaj, schreven een brief aan Ahmed Shaheed, de VN Speciaal Rapporteur voor de Mensenrechten in Iran, met een verzoek om bijzondere aandacht voor de rechten van arbeiders in dit land.
 

De brief luidt:

Geachte heer Ahmed Shaheed

Gezien het feit dat u in de komende dagen uw rapport zult indienen bij de VN-Mensenrechtenraad, verzoeken wij om in genoemd rapport de status van arbeiders in dit land te evalueren.

 

Momenteel verkeert de arbeidersklasse in Iran, bestaande uit meer dan 14 miljoen mensen, in onmenselijke omstandigheden: Een salaris van slechts 1/4 van de armoedegrens, geen toestemming voor protestdemonstraties, afstraffing van 1 mei-demonstraties en alle andere arbeidersmanifestaties, en afstraffing en gevangenzetting van een groot aantal docenten bij recente protesten. Als arbeidsactivisten in gevangenschap vragen wij u om follow-up voor de eisen van arbeiders in Iran, en tevens verzoeken wij om verlenging van uw mandaat door de VN-Mensenrechtenraad.
Was getekend, Shahrokh Zamani, Saeed Shirzad – Ghezel Hessar

Gevangenis (Hrana – 26 juli, 2015)

Link naar de website: https://hra-news.org/fa/letters/a-56