2 augustus 2015- Wereldwijd herdenken mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen de slachtoffers van het gevangenisbloedbad in 1988 in Iran en eisen dat de verantwoordelijken voor deze massamoord onder internationaal recht worden vervolgd. Volgens schattingen vielen bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 doden.

Door middel van informatieve bijeenkomsten en wakes herdenken mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen in augustus in verschillende steden de slachtoffers van het gevangenisbloedbad in Iran, waarvan in 1988 duizenden politieke gevangenen het slachtoffer waren. Ze doen een beroep op de Verenigde Naties om het bloedbad van 1988 te erkennen als misdaad tegen de menselijkheid, zodat de daders volgens het internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Parijs: wake tegen executies en schendingen van de mensenrechten in Iran

Hierbij wordt ook geprotesteerd tegen de aanhoudende massa-executies en mensenrechtenschendingen in Iran. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om doeltreffende maatregelen te nemen voor het afschaffen van de doodstraf en het stopzetten van alle executies in Iran.

Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor de benarde situatie van de meer dan 2.500 Iraanse vluchtelingen in het interneringskamp Camp Liberty in de buurt van Bagdad. De toenemende macht van terroristische milities in Irak betekent acuut levensgevaar voor de Iraanse ballingen in dat land. Zij lopen het risico van terreuraanslagen en moordpartijen, omdat zij zich resoluut verzetten tegen islamitisch extremisme. Bovendien lopen de Iraanse ballingen gevaar gedwongen naar Iran te worden gedeporteerd. Het regime in Teheran wil de deportatie van politieke vluchtelingen naar Iran afdwingen, waar ze bedreigd worden met marteling en massa-executies.

Teheran: familieleden van executieslachtoffers op de begraafplaats Khavaran in Teheran, waar veel van de vermoorde politieke gevangenen in naamloze massagraven zijn begraven.

Het gevangenisbloedbad van 1988 is één van de dieptepunten in de vervolging van leden van de oppositie en dissidenten door het regime in Teheran. In augustus 1988 begonnen in de gevangenissen van Iran de systematische massa-executies van politieke gevangenen, die aanhielden tot begin 1989. Onder de slachtoffers waren duizenden gevangenen die al jaren in de gevangenis zaten om de hen opgelegde gevangenisstraffen uit te zitten. Tal van voormalige politieke gevangenen werden in deze periode opnieuw opgepakt en “verdwenen” daarna spoorloos.