8 augustus 2015-  Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS heeft zijn diepe bezorgdheid geuit over het doodvonnis dat het regime van de mullahs in Iran heeft uitgesproken tegen Mohammad Ali Taheri, een Iraanse schrijver en oprichter van een spirituele beweging.

“We zijn zeer verontrust over berichten dat een Revolutionaire Rechtbank in Iran Mohammad Ali Taheri, de stichter van een Iraanse spirituele beweging, op beschuldiging van ‘corruptie op aarde’ tot de doodstraf heeft veroordeeld”, aldus woordvoerder Mark C. Toner in een verklaring van afgelopen vrijdag.

Mohammad Ali Taheri

“We zijn ook bezorgd over het feit dat een aantal aanhangers van de beweging naar verluidt tot gevangenisstraf is veroordeeld wegens soortgelijke vage zogenaamde misdrijven. Het kunnen uitoefenen van het recht op vrijheid van godsdienst en meningsuiting zijn fundamentele principes van universeel erkende mensenrechten, verankerd in het internationaal recht,” zei hij.

“Wij hebben begrepen dat Taheri, die sinds oktober 2011 in de Evin gevangenis in eenzame opsluiting zit, beschuldigd van ‘het beledigen van islamitische heiligheden,’ deze straf kreeg opgelegd wegens het vreedzame uitoefenen van zijn recht op vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Om iemand ter dood te veroordelen wegens de uitoefening van deze vrijheden betekent een extreme schending van zijn rechten.”

“We roepen de Iraanse regering op om Taheri’s doodvonnis nietig te verklaren, hem een eerlijk proces te geven en de vrijheid van meningsuiting en geloof voor hun staatsburgers te handhaven”, voegde hij eraan toe.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad Al Hussein, uitte woensdag zijn ontsteltenis over de doodstraf voor de heer Taheri.

Taheri werd zaterdag ter dood veroordeeld door de rechtbank van het regime op beschuldiging van “Fesad fel Arz” (corruptie op aarde).

“Het toepassen van de doodstraf in Iran is al lange tijd problematisch, met de vele executies wegens drugsdelicten, verscheidene executies van mensen die jonger dan 18 waren toen de misdaad werd gepleegd, alsmede andere gevallen waarin uitvoerige, slecht gedefinieerde beschuldigingen geleid hebben tot het opleggen van de doodstraf “, aldus Zeid.

“Iran heeft naar verluidt dit jaar tot nu toe meer dan 600 mensen geëxecuteerd. Vorig jaar zijn er in dat land minstens 753 mensen geëxecuteerd “, aldus een verklaring van het Bureau van de Hoge Commissaris.