9 augustus 2015-VN-commissaris voor de mensenrechten: “Het feit dat een persoon ter dood veroordeeld wordt wegens het vreedzaam uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst is een absoluut schandaal – en een duidelijke schending van het internationaal humanitair recht”.

In Iran is de politieke gevangene Mohammad Ali Taheri), stichter van een spirituele beweging, auteur en beoefenaar van alternatieve therapieën, op 1 augustus door een revolutionaire rechtbank ter dood veroordeeld. Taheri was in mei 2011 gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar gevangenis wegens het zogeheten “beledigen van islamitische heiligdommen”. Terwijl hij zijn straf uitzat werd hij weer beschuldigd van zogenaamde “corruptie op aarde”, een term die de willekeurige justitie in Iran gebruikt voor verschillende politieke of religieuze overtuigingen. Deze beschuldiging leidde nu tot de doodstraf.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad Al Hussein (foto) toonde zich op 5 augustus verontrust over de terdoodveroordeling van Mohammad Ali Taheri. “Het toepassen van de doodstraf in Iran is al lange tijd problematisch, door de vele executies wegens drugsdelicten, verscheidene executies van mensen die jonger dan 18 waren toen de misdaad werd gepleegd, en andere gevallen waarbij zeer algemene, vaag gedefinieerde beschuldigingen geleid hebben tot het opleggen van de doodstraf”, aldus Zeid.

Taheris meervoudige veroordelingen op grond van verscheidene zeer vage beschuldigingen, zijn detentie in eenzame opsluiting, en nu zijn doodvonnis wijzen op zwaarwegende problemen in de rechtspleging en het zeer zorgwekkende toepassen van de doodstraf in Iran, aldus de VN-commissaris voor de mensenrechten.

Zeid benadrukte dat het internationaal recht en in het bijzonder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat ook Iran heeft geratificeerd, voorschrijven dat in landen die de doodstraf niet hebben afgeschaft, deze alleen voor de “ernstigste misdrijven” mag  worden opgelegd. Dat houdt in alleen bij misdaden waarbij het om moord gaat. Zelfs dan dienen de gerechtelijke procedures aan strenge normen van een eerlijk proces te voldoen.

“Ik roep de Iraanse autoriteiten op om de aanklachten tegen Taheri te laten vallen en eis zijn onvoorwaardelijke vrijlating. Het feit dat een persoon ter dood veroordeeld wegens het vreedzaam uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst is een absoluut schandaal – en een duidelijke schending van het internationaal humanitair recht “, aldus de commissaris voor de mensenrechten.

Iran heeft naar verluidt dit jaar tot nu toe meer dan 600 mensen geëxecuteerd. Vorig jaar zijn er in dat land minstens 753 mensen geëxecuteerd .  Zeid riep het regime in Iran op  tot een onmiddellijk moratorium en een stop op alle executies. De VN verzet zich tegen de doodstraf, het maakt niet uit onder welke omstandigheden, en de wereldwijde trend is het afschaffen ervan.

meer info

Ook de speciale rapporteur van de Verenigde Naties over de situatie van de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed (foto), deed een beroep op het Iraanse regime om het doodvonnis van Mohammad Ali Taheri onmiddellijk op te schorten.

“Het is onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht dat een persoon wordt vastgehouden en ter dood veroordeeld wegens het vreedzaam uitoefenen van het recht op vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting “, aldus de VN-expert. Mohammad Ali Taheri is ter dood veroordeeld wegens zijn spirituele overtuiging en zijn ideologie.

“Taheris acties waren vreedzaam en betroffen activiteiten die op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving beschermd zijn,” zei de mensenrechtenexpert. “De door het internationale recht beschermde rechten zijn onder meer het recht op het hebben van een eigen overtuiging, of deze overtuiging nu tot uitdrukking wordt gebracht door particuliere acties of door een algemene ideologie “, verklaarde hij. Om een ​​persoon wegens het uitdrukken van zijn overtuiging ter dood te veroordelen is onaanvaardbaar.”

Shaheeds eis werd ondersteund door vijf speciale rapporteurs van de VN: Heiner Bielefeldt (belast met vrijheid van godsdienst en geloof), Juan E. Méndez (marteling), Christof Heyns (buitengerechtelijke executies), David Kaye (vrijheid van meningsuiting) en Michel Forst (verantwoordelijk voor mensenrechtenactivisten).

Ahmed Shaheed hernieuwde ook zijn oproep aan het Iraanse regime om een ​​moratorium op de doodstraf in te stellen en aan te tonen dat Iran voldoet aan zijn verplichting om het recht op leven en andere elementaire, door het internationale recht gewaarborgde vrijheden te respecteren en te beschermen