23 augustus 2015 – Professor Jean Ziegler, lid van het Raadgevend Comité van de Mensenrechtenraad van de VN: “De Verenigde Naties hebben de morele en wettelijke plicht om de asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad te beschermen. In het kamp is waardig en in vrede leven onmogelijk en er is geen bescherming voor de vluchtelingen.”

De bekende Geneefse Sociologieprofessor Jean Ziegler (foto) en zes andere mensenrechtendeskundigen van de VN hebben opgeroepen tot effectieve maatregelen om de Iraanse vluchtelingen, die in Camp Liberty in Irak geïnterneerd zijn,  te beschermen tegen geweld en mensenrechtenschendingen. De onafhankelijke deskundigen zijn lid van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad. Het Raadgevend Comité heeft tot taak om de Raad voor de mensenrechten te ondersteunen door expertise en wetenschappelijke studies.

Camp Liberty, in de buurt van Bagdad, staat onder controle van dezelfde Iraakse militairen die al eerder met wapengeweld tegen de Iraanse vluchtelingen zijn opgetreden. De meer dan 2.500 Iraanse ballingen die er wonen, waaronder honderden vrouwen, zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime van Teheran met hun Iraakse huurlingen. In Camp Liberty worden de asielzoekers bedreigd door terreuraanslagen van extremistische milities, en ze zijn onderworpen aan gruwelijke schendingen van de mensenrechten en militair despotisme.
Prof. Jean Ziegler sprak in een interview zijn diepe bezorgdheid uit over het lot van de mensen in Camp Liberty. De Verenigde Naties, aldus Ziegler, hebben de morele en wettelijke plicht om de asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad te beschermen. In het kamp is waardig en in vrede leven onmogelijk en er is geen bescherming voor de vluchtelingen. Er waren al eerder dodelijke aanvallen op de mensen in Camp Liberty. De Iraanse ballingen lopen voortdurend gevaar opnieuw het slachtoffer van terreuraanslagen te worden.
In een verklaring van zeven leden van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad staat o.a. dat Iraanse vluchtelingen die in het buitenland wonen worden blootgesteld aan tal van repressieve maatregelen die uitgaan van het Iraanse regime. De Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty worden in principe beschermd door de Vierde Conventie van Genève. Zij zijn de afgelopen jaren blootgesteld aan tal van aanslagen in opdracht van het Iraanse regime en worden momenteel onderworpen aan blokkades. Sinds 2009 hebben de aanvallen en de medische blokkade 143 doden geëist onder de Iraanse ballingen in Irak.


De repressie en mensenrechtenschendingen van de Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn in augustus weer toegenomen. De medische verzorging van de vluchtelingen wordt belemmerd, ambulancediensten naar Bagdad te worden verhinderd. De levering van voedsel en medicijnen voor de asielzoekers wordt door de Iraakse kampleiding  onder diverse voorwendsels herhaaldelijk vertraagd, hoewel er al een ernstig gebrek is aan essentiële levensmiddelen.

Prof. Ziegler verklaarde dat het volgens de Vierde Conventie van Genève verboden is om vluchtelingen opzettelijk te laten verhongeren met als doel hen te onderdrukken, en omschreef de blokkademaatregelen van het Iraakse leger tegen de asielzoekers in Camp Liberty als een oorlogsmisdaad.
De bewoners van Camp Liberty zijn politieke vluchtelingen die door de VN-vluchtelingenorganisatie officieel zijn erkend als asielzoekers. Dus kunnen ze volgens het internationaal recht aanspraak maken op volledige bescherming, veiligheid en humanitaire hulp