Tijdens een inval in een Iraanse huiskerk zijn acht mannen en vrouwen, die tot het christelijke geloof waren toegetreden, gearresteerd. Ieder levensteken van hen ontbreekt.

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenverdedigers is er in Iran opnieuw een huiskerk, waar net tot het christendom bekeerde mensen voor een kerkdienst bijeen kwamen, bestormd door inlichtingenofficieren in burger. Bij de inval, die op 7 augustus plaatsvond in de stad Karaj, in de buurt van Teheran, werden acht mannen en vrouwen gearresteerd en er is niets bekend over waar ze zich op dit moment bevinden. Een welingelichte bron meldde dat bij de inval en de arrestatie van deze christenen meer dan 15 inlichtingendiensten betrokken waren. Onder de arrestanten zijn Nematollah Yousefi, Shahin Bashiri en Mona Chardooli.

De arrestaties werden verricht door veiligheidstroepen van de geheime dienst, en de gevangenen werden voor verder verhoor meegenomen naar een onbekende locatie. Er is geen informatie over hun gezondheid of hun verblijfplaats. Volgens een onofficiële bron zijn de gevangenen echter meegenomen naar het hoofdkwartier van de inlichtingendienst. Ondanks de inspanningen en herhaalde verzoeken van familieleden van de gearresteerden aan vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en de veiligheidsdiensten is de verblijfplaats van de gearresteerde christenen nog steeds niet duidelijk.

Er werd tevens gemeld dat de regimepolitie in de afgelopen weken in Iran ook andere leden van de ondergrondse christelijke kerk heeft gearresteerd. Ambtenaren in burger met vuurwapens en radio’s bij zich zouden meerdere personen, die zich tot het christendom bekeerd hadden, uit hun huizen hebben ontvoerd, zonder gerechtelijke huiszoekings- of aanhoudingsbevelen. Esmayeel Falaahi, 35 jaar oud, getrouwd en vader van 2 kinderen, is een van de gearresteerde personen. Zijn huis werd doorzocht en zijn persoonlijke bezittingen, zoals zijn computer, een aantal Bijbels, andere christelijke boeken en diverse dvd’s werden in beslag genomen.

Deze arrestaties gebeurden alleen omdat de christenen gebruik hadden gemaakt van hun recht op godsdienstvrijheid en door de toenemende vervolging in Iran bij elkaar kwamen in ondergrondse gemeenten.

De speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, wees er tijdens de 28e Conferentie van de Verenigde Naties over de onderdrukking van religieuze en politieke gevangenen op dat het regime in Teheran de mensenrechten van minderheden in ernstige mate blijft schenden. Het veiligheidsapparaat in Iran blijft tot het christendom bekeerde mensen achtervolgen en verspert hen de toegang tot christelijke websites. Religieuze en politieke gevangenen worden vaak onderworpen aan strenge ondervragingen en bedreigd met executie, terwijl ze lijden moeten onder de nachtmerrie van psychologische en fysieke foltering.