29 augustus 2015-De mensenrechtendeskundigen hebben het regime in Iran gelast de in Teheran vastgehouden correspondent van de Washington Post vrij te laten, evenals alle anderen die ongefundeerd zijn gearresteerd en veroordeeld omdat zij hun recht op vrijheid van meningsuiting hebben waargenomen.

Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties, waaronder Ahmed Shaheed ,speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, en David Kaye, speciale VN-rapporteur over de vrijheid van meningsuiting, hebben het regime in Teheran gelast Jason Rezaian, de in Teheran opgesloten correspondent van de Washington Post, onmiddellijk vrij te laten. De journalist wacht na zijn vierde en meest recente hoorzitting in augustus nu op zijn vonnis.

“De arrestatie, opsluiting en het geheime proces tegen Jason Rezaian zijn een schending van zijn rechten en vormen een bedreiging voor iedereen die in Iran werkzaam is voor de media”, aldus David Kaye. “Zijn onafgebroken detentie is in strijd met fundamentele regels die niet alleen dienen voor de bescherming van journalisten, bloggers, mensenrechtenactivisten en anderen, maar ook eenieders recht op informatie garanderen.”

Rezaian en zijn vrouw Yeganeh Salehi werden meer dan een jaar geleden in Iran gearresteerd, zijn vrouw werd vervolgens weer vrijgelaten. In een geheim proces werd de journalist naar verluidt beschuldigd van spionage, samenwerking met vijandige regeringen, het verzamelen van geheime informatie en de verspreiding van propaganda tegen het Iraanse regime.

“Jason Rezaian is blijkbaar gearresteerd wegens het simpele feit dat hij zijn recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en politieke participatie heeft uitgeoefend,” aldus de mensenrechtenexpert Seong-Phil Hong, die momenteel voorzitter is van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie. “Zijn recht op een advocaat naar eigen keuze en een eerlijk proces schijnt men te zijn vergeten.”

Rezaians proces werd in het geheim gevoerd en zelfs zijn naaste verwanten bleven buitengesloten. Hij had geen gelegenheid om getuigen aan te wijzen of bewijzen voor zijn verdediging aan te voeren. Hij mocht de getuigen en bewijzen die tegen hem werden gebruikt niet controleren, noch in twijfel trekken. Bovendien werd hem het recht op consulaire bijstand ontzegd.

De speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, herinnerde het Iraanse regime aan zijn verantwoordelijkheid om te garanderen dat journalisten niet bedreigt worden met vervolging wegens de uitoefening van hun beroep. “De zaak Rezaian is onderdeel van een alomvattende onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in Iran. Journalisten moeten worden beschermd, niet lastiggevallen, gearresteerd of vervolgd”, benadrukte hij.

De VN-deskundigen verklaarden dat Rezaian, die gevangen wordt gehouden in de Evin gevangenis in Teheran, vijf maanden in eenzame opsluiting zat en verhoren die de hele dag duurden moest ondergaan, hetgeen een aanzienlijke fysieke en psychologische stress inhoudt. De detentieomstandigheden in de Evin gevangenis hebben bij Rezaian geleid tot een dramatisch gewichtsverlies, ademhalingsproblemen en chronische infecties.

De mensenrechtenexperts hebben het regime in Iran gelast de in Teheran vastgehouden correspondent van de Washington Post vrij te laten, evenals alle anderen die ongefundeerd zijn gearresteerd en veroordeeld omdat zij hun recht op vrijheid van meningsuiting hebben waargenomen.