Gerechtelijke ambtenaren in Iran gaan door met mrs. Narges Mohammadi te onthouden van opname in een ziekenhuis. Deze obstructie gaat maar door terwijl hersen-, zenuw-, hart- en longspecialisten allen benadrukken dat zij onmiddellijke medische zorg nodig heeft.

Voorafgaand hieraan werd zij, nadat haar lichamelijke conditie ernstig was verslechterd, op 1 augustus overgebracht van de Evin gevangenis naar het Ayatollah Taleghani Ziekenhuis in Teheran. Ook daar benadrukte de artsen dat mrs. Mohammadi onder speciale medische zorg dient te worden geplaatst. Deze diagnose werd bevestigd door de medisch specialisten.

De familie van mrs. Mohammadi, die op zondag 29 augustus bij haar op bezoek ging in de Evin gevangenis, heeft gemerkt dat deze mensenrechten activiste, ondanks alle instructies en opdrachten die door de medisch specialisten werden uitgevaardigd, niet naar een ziekenhuis werd overgebracht.

(SMV- 1 september 2015)