Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, heeft op zaterdag 5 september een besluit uitgevaardigd waarmee een nieuwe instantie wordt gecreëerd om de mogelijkheden tot censuur en ingrijpen op het internet te vergroten. Tot dit nieuwe orgaan, de ‘Hoogste Cyberspace Raad’, behoren de bevelhebber van de Revolutionaire Garde, de minister van Inlichtingen, de minister van Defensie en hoofden van andere controleorganen van het regime.

Khamenei onthulde in zijn besluit enkele van de doelen van dit nieuwe orgaan: ‘Observatie van de huidige situatie in cyberspace en voorspelling van de ontwikkelingen op het internet in het land en in de wereld, handhaving van volledige veiligheid in de nationale cyberspace, effectieve bestrijding van infiltratie door buitenlanders op dit terrein, voorkoming van infiltratie en culturele en maatschappelijke schade op dit terrein en effectieve bestrijding van alle culturele aanvallen van buiten.’

Om een wettelijke dekmantel te verschaffen voor verder ingrijpen en censuur op het internet heeft Khamenei opgeroepen tot ‘systematisering en versterking van veiligheids-, wettelijke, gerechtelijke en politiesystemen die noodzakelijk zijn voor cyberspace’.

Tot de belangrijkste taken van de nieuwe Hoogste Cyberspace Raad behoren het filteren van websites, sociale media en mobiele telefoons die gebruikmaken van apps zoals WhatsApp en Viber en het controleren van Iraanse internetgebruikers.

(SMV-6 september 2015)