10 september 2015-  Naghmeh Panahi-Abedini, echtgenote van de in Iran geïnterneerde predikant Saeed Abedini, en mensenrechtenactivisten betreuren het dat de Verenigde Staten wegens de nucleaire onderhandelingen met Iran de mensenrechtenschendingen in dat land negeert en verzwijgt.

Naghmeh Panahi-Abedini, de vrouw van de in Iran geïnterneerde predikant Saeed Abedini, heeft opnieuw een beroep gedaan op de Amerikaanse regering om zich in te zetten voor de vrijlating van haar man.

De in Iran geboren Saeed Abedini bekeerde zich in 2000 tot het christendom en emigreerde in 2004 met zijn vrouw naar de Verenigde Staten. In het najaar van 2012 werd hij gearresteerd toen hij naar Iran reisde om zijn familie te bezoeken en om een ​​weeshuis te vestigen. In januari 2013 werd hij tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. De reden was dat hij een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid van Iran omdat hij een netwerk van christelijke huiskerken had opgericht. Huiskerken zijn kerkgemeenschappen zonder officiële toestemming, die samenkomen in particuliere woningen omdat de Iraanse autoriteiten weigeren toestemming te verlenen voor kerken.

Hij zit vast in de Rajai Shahr gevangenis in Karaj, ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van Teheran, de hoofdstad van Iran. Naghmeh Panahi-Abedini verklaarde dat het laatste bericht dat zij over de verblijfplaats van haar echtgenoot heeft gekregen van 6 april 2015 dateert. Volgens dit bericht werd hij opnieuw geslagen door gevangenisbewakers. Abedini is al herhaaldelijk mishandeld en gemarteld tijdens zijn detentie. Doordat hij tijdens de ‘verhoren’ geschopt werd kreeg hij interne verwondingen. Volgens de gevangenisartsen moest hij wegens die mishandelingen geopereerd worden – maar de dringend noodzakelijke medische hulp werd geweigerd.

Het geval van pastor Abedini toont duidelijk het gebrek aan godsdienstvrijheid in Iran en vooral de intolerantie van het regime in Teheran als het gaat om bekering tot het christendom, wat wordt gezien als een directe bedreiging van de fundamentalistische staatsorde. Naghmeh Panahi-Abedini en mensenrechtenactivisten betreuren het dat de Verenigde Staten wegens de nucleaire onderhandelingen met Iran de mensenrechtenschendingen in dat land negeert en verzwijgt.