Rapporten wijzen op een Iraans Amerikaan, Hamed Ghasemi, in Iran.

Het begon allemaal zes weken geleden toen Ghasemi naar Iran reisde om zijn moeder te begraven en gevangen werd gezet op grond van beschuldigingen die niet op waarheid berusten.

Ghasemi’s reis was maar voor een paar weken gepland en daarom werd deze persoon aan de lijst van 4 gevangen genomen Iraans Amerikanen toegevoegd.

Een van zijn vrienden vertelde aan een lokale TV zender in de Verenigde Staten dat bezorgdheid ontstond toen Ghasemi’s afwezigheid voortduurde en hij niet terugkeerde uit Iran.

Na een poging telefonisch contact te krijgen met zijn familie in Teheran, kwamen zijn vrienden tot de conclusie dat hij was gearresteerd.

Zijn vrienden en familie in Teheran spraken aan zijn vrienden in de VS, via Facebook, de hoop uit dat Ghasemi spoedig zal worden vrij gelaten. Niettemin komt er tot nu toe geen verandering in de situatie.

Ghasemi’s vrienden proberen via lokale, staats- en federale ambtenaren van zijn situatie op de hoogte te blijven.

Volgens Scott Sullivan, een professor in de rechten aan de Universiteit van Louisiana, mag deze zaak niet in een politieke twist ontaarden.

Ghasemi’s familie en vrienden hebben een petitie aan het Witte Huis voorbereid om in te grijpen in deze zaak.

(VOA – Voice of America , 25 september 2015)