Tijdens de afgelopen vier jaar is de hevige en wijdverbreide crisis niet binnen de grenzen van  het Midden-Oosten gebleven.  Lijden, dakloosheid, honger, … van het deel van de bevolking dat zijn toevlucht heeft genomen tot migratie als gevolg van het verlies van levens en om te overleven, noopt tot bezinning. We hebben gehoord en gezien dat kinderen bevroren door de kou en gebrek aan onderdak, maar deze foto ontroerde ons team enorm.
 

Naar onze mening bij het zien van de foto’s liggen de wortels van de huidige crisis in het religieus fundamentalisme van de mullahs in Iran, die de afgelopen 37 jaar sektarische conflicten en onverbloemd geweld hebben veroorzaakt voor de bevolking van het land en in de hele regio, en het zwijgen en de verzoeningspolitiek ten opzichte van deze dictatuur heeft deze crisis versterkt. Kinderen die zijn overgelaten aan golven van incidenten in plaats van in de warmte van de armen van hun ouders.
 

We zijn erg geraakt door deze beelden en we proberen om de behoeftigen met alles wat we kunnen helpen.

Het bestuur van SMV