1 oktober 2015-Iran-deskundigen, mensenrechtenactivisten en parlementariërs hebben in Genève een beroep gedaan op de lidstaten van de Mensenrechtenraad van de VN om druk uit te oefenen op het regime in Teheran om te stoppen met de executies en andere flagrante mensenrechtenschendingen in Iran.

Door middel van een symposium in het Europese hoofdkantoor van de VN in Genève hebben Iran-deskundigen, mensenrechtenactivisten en parlementariërs op 18 september informatie verstrekt over de verslechterende situatie van de mensenrechten in Iran en het lot van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in de buurt van Bagdad.

In Camp Liberty lopen meer dan 2500 Iraanse ballingen het risico op terroristische aanslagen. Ze worden door het Iraakse leger gekweld door slopende mensenrechtenschendingen. Sprekers op het symposium, waaronder het Ierse parlementslid Peter Mathews, deden een beroep op de VN, de VS en de EU om aan hun internationale verplichtingen te voldoen en effectief op te treden zodat de vluchtelingen in Camp Liberty beschermd worden tegen terreur en mensenrechtenschendingen.

De deelnemers aan het symposium hebben in Genève een beroep gedaan op de lidstaten van de Mensenrechtenraad van de VN om druk uit te oefenen op het regime in Teheran om te stoppen met de executies en andere flagrante mensenrechtenschendingen in Iran. Ze deden een oproep aan de westerse regeringen om iedere verbetering van de betrekkingen met Iran vooral te koppelen aan het beëindigen van de mensenrechtenschendingen, waaronder martelingen en executies.

“In verhouding met het bevolkingsaantal executeert het regime van de mullahs in Iran nog steeds meer burgers dan elke andere lidstaat van de VN, en in Iran wordt het hoogste aantal executies van jongeren uitgevoerd,” zei Dr. Alejo Vidal-Quadras, Iran-deskundige en voormalig vice-president van het Europese Parlement. “De afgelopen twee jaar zijn in Iran onder president Rouhani zo’n 2.000 mensen geëxecuteerd, meer dan in vergelijkbare periodes van de afgelopen 25 jaar. Onlangs werd Behrouz Alkhani, een jonge politieke gevangene, geëxecuteerd. Shahrokh Zamani, een andere politieke gevangene, werd vorige week dood in zijn cel gevonden ”

Alejo Vidal-Quadras zei verder: “Het aantal executies is sterk gestegen, met name in de maand na de nucleaire overeenkomst met Iran. Het lijkt erop dat deze overeenkomst en het uitblijven van een openlijke veroordeling van de mensenrechtenschendingen door de Europese regeringen Iran hebben aangemoedigd om snel te handelen en te proberen de oppositie binnen Iran en onder de ballingen in Irak te vernietigen.”

“De huidige minister van Justitie, die door Rouhani werd benoemd, is mullah Mostafa Pour-Mohammadi. Hij was een van degenen die verantwoordelijk waren voor de zogenaamde ‘doodscommissies’, die in de zomer van 1988 in Iran duizenden politieke gevangenen lieten executeren. Rouhani heeft op de Iraanse televisie ondubbelzinnig verklaard dat de doodvonnissen die in Iran worden opgelegd in overeenstemming zijn met de heerschappij van God en de wettelijke voorschriften. We moeten ons dus niet laten misleiden door de lobby van het regime in Teheran, die beweert dat de mensenrechtenschendingen achter de rug van Rouhani om worden gepleegd door zogenaamde hardliners. Over de kwestie van de onderdrukking zijn alle groepen binnen de Iraanse leiding het in ieder geval eens. Want een einde van de onderdrukking en het klimaat van angst en terreur, dat door deze executies wordt gecreëerd, zou leiden tot een volksopstand tegen het regime.”

Onder de deelnemers aan het symposium in Genève was ook Elisabetta Zamparutti (foto), bestuurslid van de Italiaanse mensenrechtenorganisatie Hands Off Cain. Elisabetta Zamparutti verklaarde in haar toespraak:

“Na de nucleaire deal met Iran heeft de internationale gemeenschap de grote verantwoordelijkheid om van Iran te eisen de mensenrechten te respecteren. Eerbiediging van de mensenrechten is voor de internationale veiligheid van het grootste belang, omdat de internationale veiligheid gebaseerd is op de universaliteit van de mensenrechten en de rechtsstaat.

Ik vertegenwoordig hier de mensenrechtenorganisatie Hands Off Cain, waarvan het belangrijkste doel is om een ​​wereldwijd moratorium op executies te bereiken. En onze belangrijkste taak is om het toepassen van de doodstraf wereldwijd in de gaten te houden, en we blijven in Iran het hoogste aantal executies registreren.

Onder Rouhani zijn in Iran meer dan 2.000 executies uitgevoerd. In 2014 zijn ten minste 800 mensen geëxecuteerd. En dat is het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar. Dit jaar zijn de cijfers nog erger, want alleen al tot juni hebben we minstens 657 executies geregistreerd. En als we het aantal executies vergelijken met het bevolkingsaantal, dan kunnen we zeggen dat Iran het land is met de meeste executies.

Maar het probleem is niet alleen de doodstraf. We weten hoe Iran de basisnormen van de mensenrechten overtreedt. Wij hebben als leden van het maatschappelijk middenveld de plicht om hier de aandacht op te vestigen. We hebben ook de plicht om de aandacht te vestigen op gevallen zoals dat van de arts Mohammed Ali Taheri, die in Iran ter dood werd veroordeeld, alleen omdat hij als arts een alternatieve behandelwijze heeft gepropageerd.

Maar ook de zaak van Hamid Kokabi, die sinds 2005 in de gevangenis zit omdat hij weigerde mee te werken met het Iraanse regime op het gebied van militair nucleair onderzoek. En na de nucleaire deal is het werkelijk verbazingwekkend dat deze mensen nog steeds gevangen zitten en dat de westerse landen niets hebben gedaan om deze kwesties op te lossen.

Komende week begint de Algemene Vergadering van de VN. We moeten de aandacht vestigen op het aantal executies in Iran en we moeten druk uitoefenen op onze regeringen om dit probleem aan te pakken en een overgang naar de democratie in Iran steunen, waarbij de wereldwijd geldende mensenrechten gerespecteerd worden.”