11 oktober 2015 – De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, is verontrust over de toename van gedwongen huwelijken van meisjes en geweld tegen vrouwen, die bevorderd worden door de islamitische wetten van het regime in Teheran: in Iran, waar meisjes al worden uitgehuwelijkt op 13-jarige leeftijd, is het kindhuwelijk aan de orde van de dag. Met gerechtelijke toestemming kunnen zelfs meisjes van 9 uitgehuwelijkt worden.

Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, heeft eind september zijn jaarlijkse verslag over de situatie van de mensenrechten in Iran ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN. Daarin spreekt hij zijn diepe bezorgdheid uit over de aanhoudende juridische en sociale discriminatie van vrouwen en de mensenrechtenschendingen van vrouwen en meisjes onder het regime in Iran. Hier enkele fragmenten uit het rapport van de secretaris-generaal van de VN:

Huiselijk geweld is niet strafbaar

Vrouwen worden nog steeds op elk gebied stelselmatig blootgesteld aan ongelijkheid en discriminatie, zowel volgens de wet als in de praktijk. Ongeveer 66 procent van de Iraanse vrouwen is naar verluidt het slachtoffer van huiselijk geweld, een recente studie toonde aan dat 14,1 procent van de vrouwen tijdens de zwangerschap door hun partner is mishandeld.

In de Islamitische Republiek Iran zijn er geen specifieke wetten die huiselijk geweld strafbaar stellen. Als vrouwen, die het slachtoffer zijn van geweld, aangifte willen doen moeten ze volgens de bepalingen van het islamitische wetboek van strafrecht voldoen aan de eisen voor de bewijsvoering. Ze moeten o.a. twee volwassen mannelijke getuigen hebben. Er zijn geen ondersteunende diensten zoals vrouwenopvang, juridische of psychologische begeleiding, gespecialiseerde bijstand of revalidatie.

Protest in Iran: stop geweld tegen vrouwen!

Legale “eerwraak”

Vrouwen krijgen te maken met tal van obstakels als ze willen scheiden. Vrouwen die hun man willen verlaten moeten aantonen dat er een aanzienlijke kans bestaat op fysiek geweld door hun man of dat hun leven of veiligheid bedreigd wordt. Als vrouwen op grond van het burgerlijk recht willen scheiden wegens huiselijk geweld, moeten ze het bewijs leveren dat de mishandeling ondraaglijk was.

Het islamitische strafrecht geeft mannen een aanzienlijke controle over de levens van hun vrouwen en kinderen. Volgens paragraaf 630 mag een man zijn vrouw doden als ze betrapt wordt op overspel.

Na lastercampagnes van functionarissen van het regime in Iran tegen vrouwen die niet aan de islamitische kledingvoorschriften voldoen, waren er in verschillende Iraanse steden tal van zuuraanvallen op vrouwen.

Zuuraanvallen op vrouwen

In april 2015 hebben het Parlement en de Raad van Hoeders een plan goedgekeurd om  “deugd te bevorderen en verdorvenheid te voorkomen”. Het  “hoofdkwartier voor de Bevordering van Deugd en Preventie van Verdorvenheid”, waartoe de geheime diensten en de paramilitaire Basij troepen behoren, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten.

Naar verluidt was  “onfatsoenlijke” kleding de aanleiding voor een aantal aanvallen met zuur en steekpartijen, die eind 2014 gepleegd zijn door onbekende personen onder het mom van Preventie van Verdorvenheid. De secretaris-generaal is bezorgd over de aanzienlijke toename van het aantal wetten en regelgeving van de staat, waardoor de universeel vastgestelde normen voor vrouwenrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, gezondheid en economische activiteiten, gevaar lopen. De secretaris-generaal is ook bezorgd over de beperkingen die het vrouwen en meisjes, die het slachtoffer zijn van geweld als verkrachting binnen het huwelijk, moeilijk maakt om daar juridisch tegenin te gaan.

Gedwongen kindhuwelijken

Volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind is een persoon op de leeftijd van 18 jaar meerderjarig. Niettemin is in de Islamitische Republiek Iran, waar meisjes op 13-jarige leeftijd al worden uitgehuwelijkt, het kindhuwelijk aan de orde van de dag. Met gerechtelijke toestemming kunnen zelfs meisjes van 9 uitgehuwelijkt worden.

Van maart 2012 tot maart 2013 trouwden meer dan 40.600 meisjes onder de 15 jaar. Bij ten minste 1537 geregistreerde huwelijken in 2012 betrof het meisjes onder de10 jaar – een aanzienlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren.

Volgens berichten heeft het aantal kindhuwelijken in de jaren 2013-2014 een nieuw hoogtepunt bereikt. Recente statistieken tonen aan dat 201 meisjes onder de 10 jaar en meer dan 41.000 meisjes van 10 tot 14 jaar in deze periode zijn getrouwd.

De secretaris-generaal is diep bezorgd over de toename van het aantal kindhuwelijken en dringt er bij de autoriteiten dringend op aan de relevante wetgeving te herzien, de minimumleeftijd voor een huwelijk te verhogen, en per omgaand voor garanties te zorgen dat de rechten van de reeds getrouwde vrouwen en meisjes beschermd zijn. Kindhuwelijken schenden de waardigheid van vrouwen en meisjes.