17 oktober 2015-De SMV roept de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, de Speciale Rapporteur inzake Arbitraire Detentie en de Speciale Rapporteur inzake de mensenrechtensituatie in Iran op om deze willekeurige arrestaties stellig te veroordelen en om onmiddellijk actie te ondernemen om de gedetineerden vrij te krijgen.

In de voorbije dagen zijn in opdracht van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) een aantal familieleden van bewoners van Camp Liberty en voormalige politieke gevangenen opgepakt en gevangengezet. Tot deze gedetineerden behoren onder meer Fatemeh Mosanna, Fatemeh Ziaei, Mahmoud Azimi en Alireza Shariat.

Fatemeh Mosanna, moeder van twee kinderen, werd op 5 oktober thuis in Teheran gearresteerd door agenten van de inlichtingendienst van het regime. Ze heeft in het verleden jarenlang gevangengezeten wegens het bieden van hulp aan het Iraanse verzet in de jaren tachtig en werd in februari 2013 samen met haar man Hassan Sadeghi en haar 17-jarige zoon Nima gearresteerd. Ze werden toen opgepakt omdat ze voorbereidingen troffen voor een herdenkingsbijeenkomst voor Gholamhossein Sadeghi, die lid was van het Iraanse verzet en overleed als gevolg van de medische blokkade. Ze werden na een jaar gevangenschap op borgtocht vrijgelaten.

Morteza, Ali en Mostafa Mosanna, drie broers van Fatemeh Mosanna, stierven in 1981 en 1982 de martelarendood door toedoen van het regime. Morteza Mosanna was onder de sjah ook een politiek gevangene en was toen gemarteld. De andere broer van Fatemeh Mosanna bevindt zich in het gevangenenkamp Camp Liberty.

Alireza Shariat Panahi was in de jaren tachtig een politiek gevangene die ondanks ernstige fysieke handicaps jarenlang in afschuwelijke omstandigheden vastzat in de middeleeuwse gevangenissen van het regime. Hij werd op 19 september 2015 opnieuw opgepakt door agenten van de inlichtingendienst van het regime en overgebracht naar een onbekende locatie.

Fatemeh Ziaei en haar man Mahmoud Azimi werden op 11 oktober gearresteerd bij een inval in hun huis door MOIS-agenten.

Fatemeh Ziaei, 58, zat in de jaren tachtig vijf jaar vast voor haar steun aan het Iraanse verzet en werd in die tijd gemarteld. Op 20 februari 2009 werd ze gearresteerd omdat ze Camp Ashraf had bezocht en zat ze ondanks dat ze ernstig ziek was twee jaar gevangen. Op 8 juni 2013 werd ze voor de derde keer opgepakt door agenten van de inlichtingendienst van het regime. Ze verkeerde toen in slechte gezondheid en was in behandeling daarvoor.

Mahmoud Azimi, 64, is een politiek gevangene van het voormalige regime en is na de jaren tachtig verscheidene keren gearresteerd, onder meer in 2011 en 2013. Zijn nicht Nastaran Azimi, 23, kwam op 8 april 2011 om het leven bij een aanval van Iraakse soldaten op Camp Ashraf.

De arrestatie van familieleden van Iraanse verzetstrijders en de kwaadaardigheid van het regime jegens sympathisanten van vrijheidsactivisten is de andere kant van de munt van het sturen van terroristische soldaten van de Quds-brigade en MOIS-agenten naar Camp Liberty onder het mom van familieleden en vormt een eerste stap in het opnieuw aanrichten van een bloedbad.