19 oktober 2015- Mensenrechtenactivisten hebben een beroep gedaan op de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om zich in te zetten voor de vrijlating van familieleden van  naar het buitenland gevluchte Iraanse dissidenten, die als represaillemaatregel gedetineerd zijn.

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten zijn de afgelopen weken in Iran diverse familieleden van Iraanse ballingen willekeurig vastgezet. Hun detentie werd gebeurde alleen maar omdat ze familie zijn van  tegenstanders van het regime die naar het buitenland gevlucht zijn omdat ze vervolgd werden. De arrestatiegolf betreft vooral familieleden van politieke vluchtelingen die zich Camp Liberty in Irak bevinden. Iraniërs, van wie familieleden in het buitenland hun toevlucht gezocht hebben, worden vaak door de Iraanse geheime dienst onder druk gezet om in het openbaar mee te doen aan campagnes, die tot doel hebben de reputatie van de politieke vluchtelingen aan te tasten. Als ze weigeren krijgen ze met represailles te maken. Voorbeelden van recente arrestaties:

Op 5 oktober werd in Teheran Fatemeh Mosanna door geheimagenten gearresteerd in haar appartement. In de jaren ’80 jaar zat ze ook al in politieke detentie omdat ze tegenstander van de dictatuur  in Teheran was. In februari 2013 werd ze samen met haar man Hassan Sadeghi en haar 17-jarige zoon Nima opnieuw gearresteerd en vervolgens een jaar willekeurig gedetineerd. Een broer van Fatemeh Mosanna woont als politieke vluchteling in Camp Liberty in Irak.

Op 11 oktober werden Fatemeh Ziaei (foto) en haar echtgenoot Mahmoud Azimi gearresteerd bij een inval door de geheime politie in hun woning. De 58-jarige Fatemeh Ziaei zat in de jaren ’80 al vijf jaar in politieke hechtenis. Daarna werd ze in februari 2009 opnieuw gearresteerd, omdat ze haar twee dochters in Iraakse ballingschap had bezocht. Ondanks haar slechte gezondheid verbleef zij tot 2011 in de gevangenis. Ook de 64-jarige Mahmoud Azimi werd door zijn familiebetrekkingen met tegenstanders van het regime in de afgelopen jaren meerdere malen opgepakt.

Verschillende familieleden van politieke vluchtelingen in Camp Liberty in Irak zitten in Iran al lange tijd in hechtenis. Zo zit de 65-jarige Ali Moezzi (foto) sinds juni 2011 vast. Hij kreeg vijf jaar gevangenisstraf omdat hij zijn twee kinderen in Iraakse ballingschap had bezocht. In mei 2015 stond de door kanker getroffen gevangene opnieuw voor de rechtbank. De Iraanse eigenmachtige justitie veroordeelde hem op een verzonnen aanklacht tot nog een jaar in eenzame opsluiting. Zijn advocaat is kreeg geen toegang tot het dossier en het werd hem verhinderd Ali Moezzi te verdedigen.

Mensenrechtenactivisten hebben een beroep gedaan op de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om zich in te zetten voor de vrijlating van familieleden van  naar het buitenland gevluchte Iraanse dissidenten, die als represaillemaatregel gedetineerd zijn.