24 oktober 2015 – Mensenrechtenexperts: “Het executeren van jeugdige delinquenten is direct in strijd met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, alsmede met de Kinderrechtenconventie. Bovendien zijn het wederrechtelijke moorden die door de staat gepleegd worden. Iran moet onmiddellijk stoppen met het doden van kinderen!”

Terwijl er op 10 oktober wereldwijd werd opgeroepen om de doodstraf af te schaffen, heeft het regime in Teheran twee jonge mensen laten executeren, die als minderjarigen ter dood veroordeeld waren. Op 13 oktober werd de 23-jarige Fatemeh Salbehi geëxecuteerd in de gevangenis in de stad Shiraz Adelabad in Iran. Een paar dagen eerder was de 20-jarige Samad Zahabi opgehangen in de gevangenis van de west Iraanse stad Kermanshah. Beiden waren beschuldigd van misdaden die plaatsvonden toen ze 17 jaar oud waren.

Op 19 oktober verklaarde de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, diep bedroefd te zijn over deze executies, waarmee Iran het internationaal recht geschonden heeft. De secretaris-generaal van de VN is bezorgd over de alarmerende toename van het aantal executies in Iran.

Reeds op 16 oktober hebben drie VN-experts hun ongenoegen geuit over de executie van de twee gevangenen. Christof Heyns (links), de speciale rapporteur van de VN inzake willekeurige executies, zei: “Om het duidelijk te zeggen: dit zijn wederrechtelijke, door de staat gepleegde moorden, die dus overeenkomen met moorden gepleegd door personen.”

“Dit zijn vreselijke tragedies, die de waarde van het menselijk leven neerhalen en de reputatie van het land schaden,” voegde hij eraan toe, en merkte daarbij op dat de executie van een jeugdige delinquent, “zeker na een twijfelachtige proces,” direct in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten alsmede met de Kinderrechtenconventie, die ook door Iran zijn ondertekend. “Iran moet onmiddellijk stoppen met het doden van kinderen,” aldus Christof Heyns.

“Deze executies zijn verontrustende voorbeelden van de toename van het aantal executies en de twijfelachtige normen voor een eerlijk proces in de Islamitische Republiek Iran”, zei de speciale rapporteur van de VN voor de situatie van de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed. “De Iraanse regering moet voldoen aan haar verplichtingen inzake het internationaal recht en eens en voor altijd stoppen met de executies van jeugdige delinquenten.”

De executie van de jonge vrouw Fatemeh Salbehi, was “een schending van het internationaal recht, die het executeren van jongeren verbiedt en die voltrokken werd ondanks meldingen van procedurefouten bij de rechtszaak en bij de beroepsprocedure”, aldus het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten van de VN. Ze werd beschuldigd van het doden van haar man, met wie ze op 16-jarige leeftijd gedwongen was om te trouwen. Ze was naar verluidt dit jaar in Iran de elfde vrouw die geëxecuteerd werd. Sinds het begin van het jaar waren er minstens 700 andere executies.

Een week eerder had de VN-commissaris voor de mensenrechten gemeld dat Samad Zahabi in het geheim in Iran was geëxecuteerd. Zijn familie was niet op de hoogte gebracht en ook zijn advocaat was niet binnen de voorgeschreven termijn van 48 uur geïnformeerd, aldus de VN. Zahabi was in maart 2013 ter dood veroordeeld voor een moord die hij op 17-jarige leeftijd gepleegd zou hebben.

Intussen verklaarde de speciale rapporteur van de VN inzake geweld tegen vrouwen, Dubravka Šimonoviæ (afbeelding): “Dat er in het geval van mevrouw Salbehi door de rechter geen rekening is gehouden met de omstandigheden, is symptomatisch voor de strijd van de slachtoffers van huiselijk geweld bij het gerecht. We moeten de ernstige gevolgen van psychologisch, seksueel en lichamelijk geweld op de fysieke en geestelijke gezondheid van vrouwen niet negeren.” De VN-deskundige wees op de jonge leeftijd van Fatemeh Salbehi ten tijde van het huwelijk dat zonder haar toestemming plaatsvond en verklaarde tevens haar bezorgdheid over het hoge aantal gedwongen huwelijken met minderjarige meisjes in Iran.

Tenslotte deden mensenrechtendeskundigen van de VN een dringend beroep op het Iraanse regime om onmiddellijk een moratorium op executies af te kondigen, met als doel uiteindelijk de doodstraf volledig af te schaffen.