Raketaanval veroorzaakt diepe kraters in Camp Liberty

Schade geschat op meer dan $ 10.000.000

• Tot nu toe zijn 23 bewoners gedood en tientallen zijn gewond geraakt.

• Alle elektriciteit in het kamp is afgesneden.

• Er zijn 80 raketten ingeslagen in Camp Liberty.

• Bij de raketten waarmee het kamp geraakt werd waren Falagh raketten van Iraanse makelij en 122 mm Katyusha-raketten.

• Er woedden hevige branden in het kamp en er zijn gaten ontstaan van 2 meter diep en 3,5 meter breed ​​ door de raketaanval.

• 357 barakken, 10 schaftketen en 275 airconditioners zijn vernietigd of onbruikbaar geworden

Ban Ki-moon veroordeelt bloedbad in Camp Liberty

Verenigde Naties

Secretaris-generaal Ban Ki-moon

New York, 30 oktober 2015

De secretaris-generaal veroordeelt de aanval van gisteren op Camp Hurriya (Liberty), in de buurt van de internationale luchthaven van Bagdad, waarbij minstens 23 bewoners gedood zijn en nog veel meer gewond raakten. De aanval heeft naar verluidt ook slachtoffers gemaakt onder de Iraakse veiligheidstroepen in de buurt van het kamp.

De secretaris-generaal roept de regering van Irak op om het incident per omgaand te onderzoeken en de daders te berechten. Dergelijke aanvallen kunnen niet onbestraft blijven. Hij herinnert de regering van Irak aan hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de veiligheid van de kampbewoners.

De secretaris-generaal herhaalt ten overvloede ook de belofte van de Verenigde Naties om hun inspanningen te continueren bij het vinden van een ​​humanitaire oplossing voor de bewoners van Camp Hurriya. Hij roept de regering van Irak en alle internationale belanghebbenden op om nauw samen te werken met zijn speciale adviseur bij de verplaatsing van de bewoners Camp Hurriya. Evacuatie buiten Irak is de enige veilige en duurzame oplossing voor de bewoners.

 

Aartsbisschop van Wales roept de VN op Camp Liberty te beschermen

De aartsbisschop van Wales heeft er in een brief aan premier David Cameron op aangedrongen dat de Britse regering de terroristische raketaanval op Camp Liberty in Irak, waarbij 23 bewoners om het leven kwamen, streng veroordeelt.

‘Op 29 oktober werd Camp Liberty (Baghdad) zwaar onder vuur genomen met raketten. Volgens de eerste berichten zijn veel caravans van bewoners verwoest, is er grote schade aangericht in het kamp en hebben er branden gewoed,’ schreef aartsbisschop Barry Morgan op 30 oktober.

‘Zoals u weet, worden de bewoners van dit kamp al verscheidene jaren belaagd en hebben ze enorm te lijden als gevolg van de voedsel-, brandstof- en medicijnenblokkade.’

‘Ik roep de Britse regering dringend op deze laatste aanval fel te veroordelen en de Veiligheidsraad van de VN ertoe te bewegen maatregelen te nemen om de daders aan te pakken en de VN en de Amerikaanse regering te vragen hun inspanningen te verdubbelen om deze mensen in de toekomst te behoeden voor aanvallen. Vandaag de dag mogen deze regeringen niet werkloos aan de kant blijven staan bij het zien van deze wandaden,’ vervolgde hij.

Zijn brief werd daarnaast ook naar Philip Hammond, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, gestuurd.

Europarlementatier David Campbell Bannerman, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak, verklaart het volgende:

“Als voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak veroordeel ik de aanval op Camp Liberty in Irak, die op 29 oktober 2015 plaatsvond en die de levens van meer dan twintig mensen heeft gekost en nog eens  tientallen gewonden heeft veroorzaakt.

Mijn gedachten zijn bij de mensen van Camp Liberty die het slachtoffer zijn van deze onbeschrijfelijke aanval die zonder enige aanleiding plaatsvond.

Ik dring er bij de Iraakse regering op aan om alles te doen wat in hun macht ligt om de daders van deze gruwelijke terreurdaad op te sporen en te berechten. We zullen hun aanpak nauwlettend volgen en willen serieuze intenties zien.”

Groepering binnen Europees Parlement veroordeelt raketaanval op Camp Liberty

De groepering ‘Vrienden van een Vrij Iran’ van het Europees Parlement veroordeelt de raketaanval op de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty.

Groep in Europees Parlement veroordeelt raketaanval op Camp Liberty
Donderdag, 29 oktober 2015 22:43
29 oktober 2015
De belangengroepering ‘Friends of Free Iran’ in het Europese parlement veroordeelt de raketaanval op Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty
Op donderdagavond 29 Oktober 2015 om 19:40 plaatselijke tijd kwam het Camp Liberty in de buurt van Bagdad, waar meer dan 2000 Iraanse vluchtelingen verblijven, zwaar onder vuur te liggen.
Volgens de eerste berichten werd het kamp getroffen door meer dan 80 verschillende projectielen en zijn er veel doden en gewonden gevallen onder de weerloze bewoners.
Veel van de woontrailers staan in brand, de elektriciteit en alle communicatiemiddelen zijn afgesneden en er komen nog steeds berichten binnen over slachtoffers. Bewoners proberen de branden met alle beschikbare middelen te blussen.
De Friends of a Free Iran (FoFI) in het Europees Parlement, een groep die een groot aantal MEPs van diverse politieke fracties verenigt, heeft deze meedogenloze aanval en moord op vluchtelingen die krachtens de Geneefse Conventie beschermd dienen te worden, scherp veroordeeld.
De FoFI roept de Verenigde Staten en de Verenigde Naties op om onmiddellijk in te grijpen om de gewonden te helpen en meer slachtoffers te voorkomen.
De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten dienen deze meedogenloze aanval onmiddellijk streng te veroordelen en te eisen dat Irak de verantwoordelijken voor dit bloedbad onder weerloze vluchtelingen voor het gerecht brengt.
Gérard Deprez, MEP
Voorzitter van Friends of a Free Iran in het Europese Parlement
Friends of a Free Iran (FoFI) is een interparlementaire belangengroepering in het Europese Parlement die in 2003 werd gevormd en de actieve steun geniet van vele MEPs van diverse politieke fracties
Amnesty: Irak moet dodelijke raketaanval op Camp Liberty onderzoeken
Amnesty International    30 oktober 2015,
De raketaanval op een kamp van Iraanse ballingen in Irak is een onthutsende en verachtelijke misdaad, aldus Amnesty International dat opriep tot een onmiddellijke onderzoek, dringende beveiliging en hulp aan de bewoners van het kamp.
Camp Liberty, ten noordoosten van Bagdad, werd gisteravond getroffen door een spervuur van raketten waardoor ten minste 23 doden gevallen zijn, waaronder één vrouw, en tientallen gewonden.
Bewoners melden dat het kamp getroffen werd door ongeveer 80 raketten, die zij geïdentificeerd hebben als in Iran gefabriceerde Falaq Katyusha-raketten, al melden Iraakse media dat er tussen 12 en 38 raketten werden afgevuurd.
De aanval vernielde de elektriciteitsgeneratoren van het kamp en honderden bewoners zijn dakloos omdat minstens 200 trailers werden vernietigd. De Iraakse regering heeft niet gereageerd op de gebeurtenissen, maar andere regeringen en de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN – die de bewoners van Camp Liberty als ‘people of concern’ beschouwt – hebben de aanval veroordeeld.
 “De regering moet zo snel mogelijk elektriciteit- en watervoorziening herstellen, en zorgen dat de mensen die hun woning kwijt zijn zijn van adequate beschutting worden voorzien.’
Rechter in de VS Ted Poe veroordeelt aanval op Camp Liberty
 “Vandaag werd Camp Liberty in Irak opnieuw het slachtoffer van een aanval toen tientallen raketten het kamp troffen. Volgens de berichten zijn er meer dan twaalf doden gevallen, en dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen. Camp Liberty is al verscheidene keren aangevallen zonder actie van ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Secretary Kerry heeft steeds beloofd dat we alles doen wat in onze macht ligt. Maar die loze beloften hebben niets opgeleverd, en vandaag zijn er weer meer doden gevallen. Onze regering dient te erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd om Camp Libery te beschermen zoals wij hebben beloofd.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dient onmiddellijk mensen naar Irak uit te zenden om deze aanval te onderzoeken. Irak kan en wil deze vrijheidsstrijders niet beschermen. Het is de hoogste tijd om deze mensen in een ander land in veiligheid te brengen. Wellicht zou de Amerikaanse regering minder tijd moeten besteden aan verzoening met Iran en meer aan de veiligheid en de bescherming van de Iraanse vrijheidsstrijders in Camp Liberty.
ISJ veroordeelt wrede raketaanval op Iraanse dissidenten in Camp Liberty
Persbericht – 29 oktober 2015
Het International Committee in Search of Justice (ISJ)  veroordeelt wrede raketaanval op Camp Liberty
Britse MPs veroordelen de dodelijke raketaanval op Camp Liberty
Britse MPs veroordelen de dodelijke raketaanval op Camp Liberty die heeft geleid tot de dood van 23 bewoners
Kerry veroordeelt aanval op de oppositie van Iran in Camp Liberty in Irak
Persbericht
John Kerry
Minister van Buitenlandse zaken
Washington, DC
29 oktober 2015
De Verenigde Staten veroordeelt de meedogenloze terroristische aanval op Kamp Hurriya waarbij kampbewoners gedood en gewond zijn. Ons medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers, en wij hopen op een spoedig herstel van de gewonden.
V.S. Rep. Eliot Engel, Ranking Member of the House Committee on Foreign Affairs,
WASHINGTON, DC
 “Ik wil de raketaanval van gisteren op Camp Liberty bij de internationale luchthaven van Bagdag scherp veroordelen – een aanval waarbij naar verluidt ten minste 22 bewoners en verscheidene medewerkers van de Iraakse veiligheidstroepen zijn gedood. Deze laffe aanslag draagt onmiskenbaar het stempel van Iran. De Iraakse regering dient onmiddellijk stappen te nemen om de veiligheid van het kamp te verbeteren, zoals het land al herhaaldelijk heeft beloofd. Tevens dienen de daders en de verantwoordelijken voor deze gruwelijke misdaad opgespoord en voor het gerecht te worden gebracht.”
V.S. Rep. Ileana Ros-Lehtinen, voorzitter van de Middle East and North Africa Subcommittee, legde vandaag de volgende verklaring af over berichten van een raketaanval op Camp Liberty. Verklaring van Ros-Lehtinen:
(Washington, DC) – “Ik ben geschokt over de berichten dat de bewoners van Camp Liberty vanavond zijn aangevallen met raketvuur en dat er wellicht meer dan twintig mensen zijn gedood. Als deze berichten waar blijken, is deze brute aanval op weerloze mensen het blijk van het tekortschieten van de Iraakse regering, die er niet in is geslaagd om te voldoen aan de verplichting om de bewoners te beschermen, en dat dient streng te worden veroordeeld. Secretary Kerry en zijn ministerie moeten onmiddellijk een onpartijdig onderzoek naar deze terroristische aanval eisen, zorgen dat de daders berecht worden, en meer doen om de veiligheid van de bewoners van Camp Liberty te waarborgen.
VS. Rep. Ed Royce (R-CA), voorzitter van het House Foreign Affairs Committee, publiceerde de onderstaande verklaring – Washington, D.C
“Het bericht van vandaag over een nieuwe dodelijke aanval op burgers in Camp Liberty, is uiterst verontrustend. De Iraakse regering dient onmiddellijk hulp te bieden aan de getroffenen en de gewonden.
“Met de toenemende Iraanse invloed in Irak wordt de veiligheidssituatie van Camp Liberty steeds riskanter. De Iraakse regering heeft in internationaal verband de verplichting op zich genomen om de bewoners van het kamp te beschermen. De VS en de internationale gemeenschap moeten verantwoording eisen.
Former Italian Foreign Minister Giulio Terzi condemns Camp Liberty massacre
Dear Friends,
The atrocious criminal attack which has once again been directed this afternoon against the Iranian refugees in Camp Liberty is a horror which must be condemned in the strongest way and bring the immediate reaction of the international community….
The message of the Iranian terror should be heard loud and clear in Washington and in all European Capital‎s: as soon as the invitation to join once again in another negotiation, this time on Syria‎, had been announced, the unwise decision has immediately reinforced the regime’s conviction that its terrorist strategies can be fully implemented without the slightest fear of retribution. What is happening today in Camp Liberty is a declaration of war against all rules and laws protecting refugees and people in need. It is an ominous warning that no difference exists between terror perpetrated by the Islamic State of Daesh (ISIS, ISIL) and the Islamic State of Iran.
In this very sad night of mourning the many friends of Iranian resistance around the world join the families of the victims and all the heroes of the Iranian Resistance, with close solidarity and their prayers.
Giulio Terzi
FOX NEWS: Rocket attack killing Iranian exiles causes estimated $10 million in damage
By Ben Evansky
Published October 30, 2015
Less than a day after a barrage of at least 80 missiles killed 23 people and injured dozens more at a camp housing Iranian exiles near Baghdad International Airport, the damage was estimated at over $10 million.
Statement by Emma McClarkin MEP on Camp Liberty attack
 “I have long been a supporter of Camp Liberty and its residents and I cannot condemn this senseless and cruel act enough. What we have witnessed last night is an act of cowardice and cruelty, to launch missiles on a residential camp under the cover of darkness.”
What we are seeing in Iraq in current times is terrorist opportunism in a country of lawlessness. Iraq is besieged with a number of security problems, but this is not new and they cannot turn a blind eye to this. I hope that the Iraqi government pursue the culprits of this terrible act and bring them to Justice.
The events of last night should intensify the efforts of the UK, the US, the EU and the UN to rehouse these political exiles in a safe location outside of Iraq, as it is now, more than ever, abundantly clear that Camp Liberty, where it is, is not a viable long term solution.”
Swiss daily: Who attacked Camp Liberty in Iraq?
24heures
By Olivier Bot
10/30/2015
Who bombed the camp of Iranian dissidents in Iraq?
U.S. Afgevaardigde Brad Sherman veroordeelt aanval
Congreslid Brad Sherman (d-Ca), oud lid van de Buitenlandse Zaken commissie van het Huis van Afgevaardigden, gaf de volgende verklaring uit na het nieuws van de raket aanval op Camp Liberty:
Pers verklaring 30 Oktober 2015, oproep tot meer veiligheid
Washington DC: “ Ik ben diep geschokt door de kortgeleden dodelijke aanvallen op burgers in Camp Liberty in Irak. De Irakese overheid moet onverwijld actie ondernemen om de gewonden te helpen en de families van de overledenen bij te staan. Wanneer de dreigingen en de aanvallen vanuit buurland Iran blijven voortduren, moet de regering van Irak de veiligheid van Camp Liberty verbeteren. Alle fondsen die door de V.S. aan Irak worden verstrekt, zullen gepaard moeten zijn aan de belofte van de Irakese overheid tot beveiliging van het kamp.”
U.S. Afgevaardigde Tom McClintock schrijft aan Kerry over de aanval op Camp Liberty
Brief aan John Kerry betreffende aanval op Camp Liberty, 30 oktober 2015
Aan eerwaarde John Kerry, Minister van Buitenlandse Zaken,
V.S. Departement van de Staat, 2201 C Straat, NW
Washington DC 20520
Geachte Minister Kerry,
Ik schrijf u om mijn zorg te delen betreffende de raketaanval op Camp Liberty, Irak, die plaatsvond op 29 oktober 2015. Volgens de rapporten door mij ontvangen, zijn meer dan 20 leden van de Iraanse dissidente groep Mojahedin e Khalq vermoord, en vele anderen werden verwond. De rapporten vertellen ook dat Irakese politiemannen bevestigden dat minstens 16 raketten van Iraanse makelij ingeslagen zijn in Camp Liberty, dat bij benadering 2200 leden van de MeK huisvest – een groep aan wie de vluchtelingen status is verstrekt en die benoemd zijn tot beschermde personen door de VN Hoge Commissie voor Vluchtelingen. Ik dring bij het Departement aan op feitenonderzoek van deze zinloze terreurdaad en op het doen van alle moeite om de veiligheid van de inwoners van Camp Liberty in de toekomst te verzekeren.
Dank voor uw aandacht,
Van harte, Tom McClintock
Senator John MacCain veroordeelt de aanval op Iraanse dissidenten in Camp Liberty
30 oktober 2015
Verklaring door senator John MacCain betreffende de aanval op Camp Liberty
Washington DC: “ De zinloze en niet uitgelokte aanval gisteren op Camp Liberty die naar verluidt meer den 20 bewoners heeft gedood en nog veel meer bewoners heeft verwond, is een misdrijf en een verraad van de burgers die de Verenigde Staten hadden beloofd te beschermen. De regering van Irak moet onverwijld medische hulp en noodhulp verschaffen aan de slachtoffers van de aanval en ze moet alle inspanning doen tot het genezen van degenen die gewond zijn geraakt.”
“ Triest genoeg is dit de laatste aanval in een continue campagne tegen de bewoners van Camp Liberty. Deze mensen zijn herhaaldelijk slachtoffers geweest van dagelijkse mishandeling die de levenskwaliteit omlaaghaalde, van geblokkeerde toegang tot voedsel en medicatie, en van weghouden van basale beschermingsmaterialen. Ik dring er bij de Irakese autoriteiten sterk op aan om meer beveiliging te bieden aan Camp Liberty en om de verantwoordelijken te berechten.”
“ De regering en het leger van de Verenigde Staten beloofden de duizenden burgers dat wij hen zouden beschermen, en zij gaven ons hun bewapening en kwamen toen onder onze bescherming te staan. Het is noodzakelijk dat de Verenigde Staten, samen met de Verenigde Naties en de regering van Irak, hun verplichtingen aan deze bewoners nakomen, meer doen om de veiligheid van Camp Liberty te garanderen en dat zij de herplaatsing verzorgen van deze mensen naar andere landen.”
Afgevaardigde Nancy Pelosi veroordeelt de terroristische aanval op Camp Liberty
Congress-lid mevrouw Nancy Pelosi, de Democratische Leider van het Huis van Afgevaardigden, die Woordvoerder van het Huis was van 2007 tot 2011, gaf op vrijdag een verklaring af waarin zij de terroristische aanval op Camp Liberty veroordeelde.
Washington DC: “ De gewelddadige aanval op Camp Liberty verdient een veroordeling door de wereld. Vandaag zijn de gedachten van de Amerikanen bij de bewoners van het kamp nu zij rouwen om hun geliefde doden, herstellen van verwondingen, en doorgaan met het zoeken van een veilige toekomst voor hun families, na deze gewetenloze raketaanval. Ik steun de verklaring van Minister Kerry die de Irakese regering oproept haar verplichtingen na te komen en alle nodige maatregelen te treffen om de bewoners van Camp Liberty te beschermen. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers, bij degenen die het overleefd hebben en de dierbaren van hen die geraakt zijn door deze terroristische daad. De Amerikanen blijven gebonden aan de verzekering dat de rechten van vluchtelingen beschermd worden in Camp Liberty en in de hele wereld.”
Afgevaardigde Loretta Sanchez veroordeelt raketaanval op Camp Liberty
30 oktober 2015, persverklaring
Congreslid mevrouw Loretta Sanchez (CA-46), hoofdlid van de Leger service commissie van het Huis, Washington DC: “ Ik veroordeel ten strengste de hevige raketaanval op Camp Liberty in Irak. De Verenigde Staten moeten met de Irakese regering aan het werk gaan om de veiligheid en de bescherming te garanderen van de ongewapende bewoners van Camp Liberty. Ik dring er zeer op aan dat de Verenigde Staten een onderzoek instellen naar deze recente aanvallen en dat ze de Irakese regering oproepen om alle nodige maatregelen te nemen, deze rampzalige aanvallen in de toekomst te voorkomen.”
Mevrouw Sanchez is blij dat ze vertegenwoordiger is van Californi”e’s 46e district van het Congress, waaronder plaatsen vallen als Anaheim, Santa Ana en delen van de steden Garden Grove en Orange County. Zij is vooraanstaand lid van de Subcommissie van Leger Service voor Tactische lucht en landmacht en als de tweede op de lijst van Democraten voor de Homeland Security.
Canadese supporters van democratie in Iran veroordelen de aanval op Camp Liberty
Canadese vrienden van een democratisch Iran
“ Wij waarschuwden al na de raketaanval van December 2013: “ Dit was de vierde raketaanval op Camp Liberty, maar het zal niet de laatste zijn; behalve wanneer de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie de herhaalde waarschuwingen serieus nemen die geuit zijn door vele parlementsleden, congresleden, senatoren en leidende juridische en militaire personen en een einde maken aan zulke afschuwelijkheden … “ Nu, na nog geen twee jaren, werd de waarschuwing gevolgd door een slachtpartij.
Straffeloosheid en een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de regering van de VS en bij de Verenigde Naties, ondanks hun juridische verplichtingen tot beschermen van de bewoners, en het zoeken naar vrede bij een wreed regime over de ruggen van een menigte van onschuldige levens, moet stoppen wanneer wij echt serieus zijn betreffende de duidelijke beloften en geschreven overeenkomsten, die de basis waren van het herplaatsen van Ashraf naar Camp Liberty van de bewoners.
De bewoners die dit hebben overleefd, betalen nu de volle prijs van stilzwijgen, onverschilligheid en inactiviteit door het Westen. De situatie is vernederend voor de gehele internationale gemeenschap, voor het zwaktebod in het aanzicht van opkomend fundamentalisme en de sponsoren daarvan in Teheran. Wij roepen de nieuwe Canadese regering op, zodra ze gevormd is, actie te ondernemen om de veiligheid van het kamp te garanderen, en om van de Irakese regering rekenschap te eisen voor deze laatste aanval. Het vooruitzicht op een nucleaire deal moet niet het pad banen voor het negeren van mensenrechten en voor inactiviteit betreffende de daden van het Iraanse regime en haar medewerkers in de regio.”
David Kilgour, JD
Vice voorzitter, Ottawa
Irak: terroristische aanslag op Camp Liberty eist 24 doden
4 nov. 2015- Na de raketaanval op de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty zijn nog veel ernstig gewonden in kritieke toestand. Het valt te vrezen dat er nog meer dodelijke slachtoffers zullen zijn.
Volgens berichten uit Camp Liberty bij Bagdad overleed de Iraanse balling Hassan Nour-Ali (foto) op 2 november in een ziekenhuis in Bagdad. De 54-jarige man had op 29 oktober bij de terroristische aanslag op Camp Liberty ernstige verwondingen opgelopen. Hij is het 24ste dodelijke slachtoffer van de aanval op de Iraanse asielzoekers.
Door de aanslag zijn tientallen mannen en vrouwen in Camp Liberty gewond geraakt. Door de raketinslagen in de woonbarakken is het aantal ernstig gewonden hoog. Veel Iraanse ballingen zijn verminkt, ernstig verbrand, hebben meerdere botbreuken geleden en zijn in kritieke toestand. Het valt te vrezen dat er nog meer dodelijke slachtoffers zullen zijn.
De gewonden hebben dringend de beste medische zorg nodig in gespecialiseerde klinieken in Irak of in het buitenland.