4 november 2015-Na de terroristische aanval op Camp Liberty in Irak hebben de overlevenden een dringende oproep om hulp aan de internationale gemeenschap gericht, opdat ze beschermd worden tegen verdere aanvallen.

Op de avond van 29 oktober 2015 vond er een zware terroristische aanslag plaats op de Iraanse vluchtelingen, die in Camp Liberty in de buurt van Bagdad geïnterneerd zijn. De aanslag eiste tot nu toe al 24 dodelijke slachtoffers. Veel ernstig gewonden zijn in kritieke toestand. Het valt te vrezen dat er nog meer dodelijke slachtoffers zullen zijn.

Naar aanleiding van de terroristische aanslag hebben de overlevenden in Camp Liberty een dringende oproep om hulp gericht aan de internationale gemeenschap. Zij deden een beroep op de VN om hun bescherming te garanderen, aangezien extremistische terroristische groeperingen in Irak al gedreigd hebben met nog meer aanvallen. De Iraanse ballingen doen een beroep op de VN om Camp Liberty officieel te erkennen als een vluchtelingenkamp, ​​zodat het internationale bescherming krijgt.

Zij deden ook een beroep op de internationale gemeenschap om noodhulp te bieden zodat de vele slachtoffers zo snel mogelijk de vereiste medische zorg krijgen en nog meer doden voorkomen kunnen worden.

Camp Liberty op de dag na de terreuraanslag

Naast het verlies van mensenlevens, verkeren veel vluchtelingen in Camp Liberty in een noodsituatie door de vernielingen als gevolg van de aanval. Veel gebouwen in Camp Liberty zijn in vlammen opgegaan. Veel woonbarakken en facilitaire units van het kamp zijn vernietigd of zwaar beschadigd. Het voorzieningensysteem functioneert grotendeels niet meer. De bewoners van Camp Liberty eisen dat de blokkade door de Iraakse troepen wordt opgeheven, zodat de benodigde materialen voor reparatie- en bouwwerkzaamheden het kamp binnen kunnen worden gebracht.

De politieke vluchtelingen in Camp Liberty zijn door de VN-vluchtelingenorganisatie officieel erkend als asielzoekers. Dus kunnen ze volgens het internationaal recht aanspraak maken op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp.