Een uitdaging voor de Internationale Wetgeving over Mensenrechten

Introductie

Het schenden van de mensenrechten in Iran onder president Rouhani is het onderwerp van gedetailleerde en betrouwbare verslagen van ambtenaren van de VN en van mensenrechtenorganisaties. Ook voor de speciale VN afgevaardigde voor de mensenrechten in Iran, de heer Ahmed Shaheed, stond dit onderwerp in het middelpunt van de aandacht. Hij bracht regelmatig verslag uit aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Human Rights in Iran – Tahar Boumedra 2015-10

Attachments