13 november 2015 – NCRI – Aan de vooravond van het bezoek aan Frankrijk van de president van het Iraanse regime, Hassan Rouhani, heeft een groep van veertig intellectuelen een oproep ondertekend, die vrijdag gepubliceerd werd in het Franse dagblad Le Monde. Hierin wordt de toename van het aantal executies in Iran te veroordeeld, en benadrukt dat politieke of economische overwegingen geen reden vormen om blind te zijn voor de rampzalige situatie van de mensenrechten in Iran.

Hier volgt de tekst van de oproep van de 40 intellectuelen, die op 13 november 2015 in Le Monde verscheen:

Oproep

Wij zijn ernstig bezorgd over de situatie van de mensenrechten in Iran en het toenemende aantal executies.

Amnesty International heeft gemeld dat er in Iran van januari tot half juli 2015 zo’n 694 executies zijn uitgevoerd. Dat komt overeen met meer dan drie mensen per dag. Amnesty stelde dat het onthutsende aantal executies in Iran in de eerste helft van dit jaar een sinister beeld schetst van een staatsmachinerie die met voorbedachten rade op grote schaal juridisch gesanctioneerde moorden pleegt.

In de twee jaar dat de “gematigde” Hassan Rouhani president van Iran is zijn om de bevolking te terroriseren zo’n 2.000 mensen, waaronder 57 vrouwen, geëxecuteerd, sommige in het openbaar.

Volgens Ahmed Shaheed, de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran, executeert het land nog steeds meer mensen per hoofd van de bevolking dan elk ander land in de wereld.

Hassan Rouhani heeft de executies verdedigd door te zeggen dat het gaat om de toepassing van de goddelijke geboden of wetten die door het parlement zijn aangenomen.

Het Iraanse regime heeft tot dusver 120.000 tegenstanders ter dood gebracht, dertig procent daarvan zijn vrouwen. De huidige minister van Justitie is door mensenrechtenorganisaties bestempeld als de “Minister des Doods” vanwege zijn betrokkenheid bij de massamoord van 30.000 politieke gevangenen in de zomer van 1988.

Vrouwen worden als eerste het slachtoffer van het misogyne regime in Iran. In het afgelopen jaar waren tientallen Iraanse vrouwen het doelwit van aanvallen met zuur omdat ze onvoldoende gesluierd zouden zijn geweest. Vrijheid van meningsuiting en vergadering zijn onbestaande rechten en de onderdrukking van religieuze en etnische minderheden gaat onverminderd door.

Het schenden van rechten is vastgelegd in de Iraanse grondwet, in het Wetboek van Strafrecht en in het Iraanse civiele recht. Er worden straffen opgelegd als steniging, ogen uitsteken en amputatie van ledematen.

De internationale gemeenschap kan niet onverschillig blijven voor deze wreedheden. Het Iraanse volk beschuldigt het regime van de mullahs terecht ervan de peetvader te zijn van Daech (ISIS, ISIL, IS, Islamitische Staat). Geen politieke of commerciële overwegingen kunnen deze situatie oogluikend rechtvaardigen.

Zelfs vanuit het perspectief van Realpolitik zouden de belangen van onze natie op lange termijn beter beschermd worden door trouw te blijven aan onze waarden en onze principes en door samen te werken met degenen die voorstander zijn van democratie, mensenrechten en de scheiding van religie en staat.

Daarom verzoeken wij Frankrijk en de president van de Republiek om in de betrekkingen met Iran vastberadenheid te tonen tegen de schendingen van de mensenrechten in dat land.

Lijst van de eerste ondertekenaars:

 • Audrey Alwett (schrijver) Georges Aperghis (componist),
 • Robert Badinter (voormalig procureur-generaal),
 • Elisabeth Badinter (filosoof), Patrick Baudouin (erevoorzitter van FIDH),
 • Brigitte Bellac (scenarioschrijver),
 • Pierre Bercis (voorzitter Nouveaux droits de l’Homme),
 • José Bové (Europarlementariër),
 • Jean-Pierre Bequet (voormalig loco-burgemeester),
 • Ingrid Betancourt (voormalige gijzelaar),
 • Hervé Bismuth (research docent),
 • Yves Bonnet (honorair prefect, schrijver),
 • William Bourdon (advocaat),
 • Sorj Chalandon (schrijver),
 • Huguette Chomski Magnis (coördinator van het Collectif Contre le Terrorisme),
 • François Colcombet (voormalig parlementslid en magistraat),
 • Erica Dauber, Ziegler (kunsthistoricus),
 • Annie Ernaux (schrijver),
 • Odile Favrat (vakbondsactivist),
 • Mgr. Jacques Gaillot,
 • André Glucksmann (filosoof),
 • Elise Groulx Diggs (advocaat),
 • Elisabeth Helfer-Aubrac (docent van Palmes académiques),
 • Renaud Helfer-Aubrac (kleinzoon van het echtpaar Aubrac),
 • Henri Leclerc (erevoorzitter LDH),
 • Brigitte Lemaine (socioloog en directeur),
 • Damarys Maa Marchand (voorzitter van de Nationale Federatie van Afrikaanse vrouwen in Frankrijk en Europa),
 • Andrée Michel (honorair directeur onderzoek aan de CNRS),
 • Jean-Pierre Michel (honorair parlementariër),
 • Gilbert Mitterrand (voorzitter Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés),
 • Molinier Virginia (advocaat),
 • Maudy Piot (voorzitter van de vereniging Femmes pour le Dire,
 • Femmes pour Agir),
 • Alain Piot (socioloog),
 • Sappho (zangeres, schrijver),
 • Olivier Steiner (schrijver),
 • Alain Vivien (voormalig minister),
 • Rama Yade (voormalig staatssecretaris voor mensenrechten),
 • Jean Ziegler (socioloog, bestuurslid van het Raadgevend Comité voor de Rechten van de Mens van de VN)