Ter gelegenheid van het afscheid van pastor Margriet van der Zwaan wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was er op zondag 25 oktober 2015 om 10 uur een feestelijke viering in de H. Franciscuskerk in Oudewater.

Een delegatie vrijwilligers van de Stichting Mensenrechten Vrienden was hierbij aanwezig op uitnodiging van Margriet van der Zwaan. In plaats van een afscheidscadeau gaf zij de voorkeur aan een bijdrage aan onze stichting.

Pastor Van der Zwaan zei o.a.: “De stichting zamelt geld in voor mensen die om politieke redenen vervolgd worden in Iran en die nu verblijven in het vluchtelingenkamp ‘Liberty’ in Irak, waar ze hun leven niet zeker zijn en hun rechten op allerlei manieren worden geschonden. SMV helpt deze mensen die buiten het zicht van de media een buitengewoon treurig leven leiden. Liever dan een afscheidscadeau heb ik dat deze mensen een goede bijdrage krijgen voor het werk dat ze in stilte doen.”

Wij kregen een warm onthaal in de H. Franciscuskerk en hebben daar een tafel ingericht met ons materiaal waarbij we de gelegenheid kregen om over ons werk te vertellen. Wij konden informatie verstrekken over het schenden van de mensenrechten in Iran en over onze morele en financiële steun aan de slachtoffers van het religieuze fundamentalisme. Van de 300 aanwezigen tekenden velen onze petitie en gaven een bijdrage.

Onze organisatie bedankt pastor Van der Zwaan van harte voor  deze kans om informatie te geven en geld in te zamelen.  Wij wensen haar al het goede voor de toekomst.