17 november 2015 -De Iraanse vluchtelingen, die  in Camp Liberty in Irak wonen, hebben deelgenomen aan de wereldwijde minuut stilte voor de slachtoffers van de terreur in Parijs. Zij hebben de wreedheid van de islamitische fanatici aan den lijve ondervonden en weten hoe belangrijk het is dat allen, die in menselijkheid en naastenliefde geloven, een eenheid vormen.

Op 16 november hebben de Iraanse vluchtelingen, die  in Camp Liberty in Irak wonen, meegedaan aan de wereldwijde minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs. Zij brachten daarmee hun afschuw over de terreurdaden en hun solidariteit met de mensen in Parijs tot uitdrukking.

De Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in de buurt van Bagdad waren eind oktober zelf het slachtoffer van een zware terroristische aanslag. Op 29 oktober eiste een raketaanval daar meer dan 20 doden en tientallen gewonden. Grote delen van het kamp zijn verwoest. Ondanks hun eigen ellende kwamen de Iraanse ballingen op 16 november te midden van de puinhopen van het kamp bij elkaar om hun rouw voor de slachtoffers van het terrorisme in Parijs tot uiting te brengen.

De mensen in Camp Liberty hebben de wreedheid van islamitische fanatici aan den lijve ondervonden. Ze kennen de angst en de verschrikkingen en leven mee met het lijden van de terreurslachtoffers en hun familie – in welk land ter wereld dan ook. Ze weten hoe belangrijk het is dat allen, die in menselijkheid en naastenliefde geloven, een eenheid vormen.

De Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn al jarenlang het slachtoffer van terrorisme, geweld en fanatieke overheersers. De meer dan 2000 politieke vluchtelingen in Camp Liberty zijn overtuigde tegenstanders van extremisme en fanatisme. Ze staan voor hoge waarden: vrijheid, tolerantie, mensenrechten, vrede en internationaal begrip. Daarvoor hebben ze in Iran al een hoge prijs moeten betalen: ze zijn vervolgd, gevangen gezet en gemarteld. Ze hebben familieleden verloren, moesten vluchten uit hun geboorteland.

In Irak zijn de Iraanse ballingen het slachtoffer van een vernietigingcampagne van islamitische milities, die in opdracht van het regime in Teheran handelen. De weerloze vluchtelingen, die in Camp Liberty geïnterneerd zijn, waren er al meerdere malen het doelwit van terreuraanslagen, die stuk voor stuk doden en gewonden eisten.