22 nov 2015-In een resolutie van de VN wordt het Iraanse regime opgeroepen om te stoppen met openbare executies en te beloven dat er niemand meer wordt blootgesteld aan foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die verantwoordelijk is voor mensenrechtenkwesties, heeft op 19 november in New York een resolutie aangenomen, waarin het regime in Teheran veroordeeld wordt wegens de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten. De resolutie werd door Canada ingediend en door 42 andere landen gesteund, waaronder Duitsland en Oostenrijk. De door de Derde Commissie aangenomen resolutie zal in december definitief worden goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de VN.

In de resolutie wordt uitdrukking gegeven aan de diepe bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de schendingen van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder over de alarmerende toename van het aantal executies, waarbij de  internationaal erkende voorschriften systematisch worden geschonden. De VN betreurt het dat in Iran nog steeds minderjarigen en personen die op het ogenblik van hun vermeende misdrijf jonger dan 18 jaar waren ter dood veroordeeld en geëxecuteerd worden.

In de resolutie wordt het Iraanse regime opgeroepen om te stoppen met openbare executies en te beloven dat er niemand meer wordt blootgesteld aan foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

In de resolutie wordt erop aangedrongen om discriminatie en iedere andere vorm van het schenden van de rechten van vrouwen en meisjes uit te bannen. Tevens wordt uitdrukking gegeven aan de diepe bezorgdheid over geweld tegen personen van religieuze minderheden en de afschaffing geëist van elke vorm van discriminatie van personen die tot etnische, taalkundige of andere minderheden behoren.

Het VN-document gelast het regime in Teheran ook om een einde te maken aan de wijd verspreide en enorme beperkingen op het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, en personen die ongefundeerd zijn aangehouden vrij te laten.

Het aannemen van de resolutie in de Derde Commissie vond plaats na krachtig geformuleerde verslagen van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, en de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, over de wijdverbreide en aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Iran.

Mensenrechtenactivisten roepen de westerse regeringen op om de toenemende schendingen van de mensenrechten in Iran niet te negeren wegens de nucleaire overeenkomst en een uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van het verbeteren van de mensenrechtensituatie en het stopzetten van de executies.