22 november 2015-Na de terroristische aanval op Camp Liberty in Irak hebben de overlevenden opnieuw een dringende verzoek om hulp gericht tot de internationale gemeenschap. De Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty krijgen nog steeds geen voedsel, brandstof en medicijnen aangeleverd.

De Iraanse asielzoekers in Camp Liberty vlakbij Bagdad hebben opnieuw een oproep om hulp gedaan aan de internationale gemeenschap. Eind oktober waren de Iraanse ballingen in het kamp het slachtoffer van een zware terroristische aanslag. Op 29 oktober veroorzaakte een raketaanval er meer dan 20 doden en tientallen gewonden. Grote delen van het kamp zijn verwoest.

Na de aanval heeft de Iraakse kampbewaking het kamp nog meer afgegrendeld van de buitenwereld. Ze belemmeren de levering van voedsel, brandstof, medicijnen en andere benodigdheden voor de bewoners. Die blokkade vormt een doelbewuste onderdrukking van de Iraanse ballingen door de Iraakse troepen.

In Camp Liberty verblijven dan 2.000 Iraanse asielzoekers, waaronder honderden vrouwen. Nog afgezien van het verlies van mensenlevens verkeren de vluchtelingen in Camp Liberty door de enorme verwoesting als gevolg van de aanval in een noodsituatie. Honderden woonbarakken en utiliteitsvoorzieningen van het kamp zijn vernietigd of zwaar beschadigd. Veel bewoners zijn hun onderdak kwijt. Het voorzieningensysteem is grotendeels bezweken.

De Iraanse ballingen zijn direct na de aanval op eigen initiatief begonnen het kamp weer bewoonbaar te maken. Maar de Iraakse troepen staan niet toe ​​dat de noodzakelijke hulpmiddelen naar het kamp gebracht worden om het puin te ruimen en af te voeren. Daardoor kunnen de belangrijkste reparatiewerkzaamheden niet worden uitgevoerd.

In Camp Liberty wordt de stroom opgewekt door generatoren die worden aangedreven door diesel. De gehele stroomvoorziening in het kamp is afhankelijk van het functioneren van de generatoren. Indien er geen brandstof is kan er ook geen stroom worden opgewekt, zodat het hele systeem in het kamp wordt beïnvloed. De werking van de waterzuiveringsinstallatie en de koelinstallatie wordt steeds weer onderbroken door de stroomuitval. Voor de drinkwatervoorziening van het kamp is het functioneren van de waterzuiveringsinstallatie van vitaal belang, omdat Camp Liberty niet is aangesloten op het landelijke waterleidingnet.

Camp Liberty is ook niet aangesloten op de riolering. Het afvalwater moet met tankwagens worden afgevoerd. De kampbewaking belemmert ook de sanitaire voorzieningen als een doelbewuste onderdrukking van de asielzoekers. Door de ontoereikende waterafvoer lopen de gammele septic tanks over en wordt het kamp vervuild door afvalwater.

De vluchtelingen in Camp Liberty hebben opnieuw een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om in te grijpen zodat er een halt wordt toegeroepen aan de blokkade. Als de internationale gemeenschap niet snel handelt zullen er opnieuw slachtoffers vallen onder de vluchtelingen in Camp Liberty. De VN moet ervoor zorgen dat er de internationaal geaccepteerde humanitaire regels worden gerespecteerd.