Maandag 7 december 2015-In Iran is donderdag 3 december 2015 mevrouw Mehri Jannatpour, van oudsher lid van de Iraanse oppositiegroepering, overleden. Langer dan vier decennia steunde ze actief het Iraanse verzet en ze zat na de revolutie van 1979 drie keer in de Evin gevangenis wegens haar politieke standpunten. Hoewel ze de wrede martelingen van het theocratische regime moest doorstaan, bleef ze de organisatie steunen, en heeft nooit toegegeven aan de druk van het regime. Twee van haar kinderen zitten in het verzet, één van hen in zit in Camp Liberty in Irak.

Op zaterdag 5 december werd in Teheran een uitvaartplechtigheid voor mevrouw Jannatpour gehouden. Dr. Mohammad Maleki, het eerste post-revolutionaire hoofd van de Universiteit van Teheran, sprak tijdens de dienst en prees wijlen mevrouw Jannatpour voor haar steun aan de belangrijkste Iraanse oppositiepartij

Hieronder enkele opmerkingen van Dr. Maleki:

… Wat kan ik zeggen over deze vrouw, een mens die leefde zoals Zeynab (zuster van de sjiitische Imam Hoessein, die in het jaar 680 stierf). Ze leefde als Zeynab, bracht haar kinderen groot en maakte hen tot productieve leden van de samenleving. Maar ze had niet alleen haar eigen kinderen, ze had ook kinderen die buiten de grens woonden (in Camp Liberty in Irak), en die worden geconfronteerd met raketaanvallen, en met duizenden uitdagingen en problemen. Maar, ze houden vol en zijn zo sterk als een rots. Zij zijn de kinderen van deze moeder. Wat was ze gezegend!

Er zijn veel mensen die op de wereld komen, van het leven “genieten” en sterven. Maar de voldoening die zulke moeders ervaren is anders.

Moeder, wat kan ik zeggen over uw mededogen, uw woorden toen u nog kon spreken, uw kennis, uw talenten, uw wijsheid en uw geest, die tot het laatste moment productief was.

Ik kan alleen maar zeggen dat er nu, na uw overlijden, velen wees zijn geworden. Ze zeggen dat mensen wees worden als hun moeder sterft. We zijn nu werkelijk wees.

U leefde zoals Zeynab. U leefde als zij en was een van de Zeynabs van de wereld. Agenten [van het regime] zouden mijn stem en mijn woorden op moeten nemen. Ja, ik verklaar hardop dat u leefde als Zeynab en dat u een Zeynab van deze tijd was. Er waren duizenden zoals u, zoals moeder Dashti, die een paar dagen geleden overleed. Ze ging naar de hemel om die voor u klaar te maken.

Namens de familie van de overledene, wil ik allen die hier bijeen zijn danken, omdat u ondanks alle uitdagingen de begrafenis van deze Zeynab van onze tijd bijwoont. Gisteravond zei ik ook op de begrafenis van moeder Dashti dat je je geen zorgen moet maken. Ondanks alle problemen, corruptie en het heersende regime dat corruptie kweekt, blijft onze samenleving veel Zeynabs en Hoesseins voortbrengen.

Er zullen Zeynabs en Hoesseins blijven bestaan. Al langer dan 50 jaar hebben zowel de Sjah als het theocratische regime geprobeerd om deze bloedlijn te stoppen, maar hoe kunnen ze slagen?

Ik moet denken aan een citaat van de grote ayatollah wijlen Montazeri, die in een brief aan Khomeini schreef: wees gerust, een idee kan niet gestopt worden door middel van moord. U hebt er zoveel gedood, u hebt er zoveel geslagen, u hebt zoveel verwoest.

 

“Je vuurde kogels af, zwaaide met bijlen, en mikte op weerloze lichamen. Toen dat niets opleverde, schoot je 80 raketten af” (op Camp Liberty op 29 oktober 2015) denkend dat je het allemaal kan vernietigen. Maar weet wel dat Camp Liberty over een paar maanden nog mooier, beter en prachtiger dan ooit zal zijn. Dat zal zo zijn zolang er mensen zijn die zorg dragen voor hun mensen, en zo lang er mensen zijn die zeggen: “zoek de vrijheid van de wieg tot het graf.” Ze vervangen het woord “kennis” (van de oorspronkelijke Perzische uitdrukking) door “vrijheid”, omdat kennis zonder vrijheid geen kennis is.

Bij een universiteit met zoveel zogenaamde professoren en wetenschappers wordt er geen aandacht besteed aan de schandelijke en deprimerende toestand van de maatschappij, wordt er met geen woord gerept over diefstal en corruptie, heerst alleen stilte. Ja, in deze maatschappij moeten we opnieuw onze stem laten horen:

“Zoek de vrijheid van de wieg tot het graf.”

Want zonder vrije samenleving kan er alleen bestaan waarvan we nu getuige zijn: diefstal, corruptie en prostitutie.

En Imam Hoessein en Zeynab hebben alles wat ze hadden gegeven voor de vrijheid en verklaarden dat ze “nooit zullen opgeven.”

En we zien nu dat de Hoesseins en Zeynabs ​​trots standhouden in de geschiedenis.

Ik dank u allen nogmaals namens de familie, en ik vraag u om naar de plaats van de ceremonie te gaan.

Er zal maandag om 15.00 uur nog een herdenkingsdienst gehouden worden voor deze fiere moeder.