10 december 2015 – Internationale Dag van de Rechten van de Mens: mensenrechtenactivisten eisen doeltreffend optreden van de internationale gemeenschap om een halt toe te roepen aan de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran. De westerse regeringen mogen in verband met de nucleaire overeenkomst de toenemende schendingen van de mensenrechten in Iran niet negeren. Een uitbreiding van de betrekkingen met Iran moet afhankelijk worden gemaakt van de verbetering van de situatie van de mensenrechten en het stoppen met de executies.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, die ieder jaar op 10 december gehouden wordt, moet worden vastgesteld dat de heersende dictatuur in Iran wereldwijd nog steeds een van de ergste schenders van de mensenrechten is. Iran is meer dan ooit een executiestaat. Marteling en wrede straffen zoals amputaties en blind maken zijn er nog steeds aan de orde van de dag. Executies en schendingen van de mensenrechten zijn instrumenten van het regime om de bevolking te terroriseren. Het vervolgen van dissidenten, mensenrechtenactivisten en leden van minderheden neemt toe.

Oktober 2015: openbare executie in de noordwest Iraanse stad Khoy

Iran is recordhouder in executies

Het regime in Teheran is wereldwijd recordhouder betreffende executies. Er is geen enkel land met meer executies per hoofd van de bevolking dan Iran. De doodstraf is een wrede en onmenselijke straf, die het fundamentele recht op leven en waardigheid schendt. Duizenden gevangenen in Iran lopen het risico van executie, daaronder ook politieke gevangenen en leden van minderheden. Sinds de zomer van 2013 zijn onder Rohani, de president van het regime, volgens de Iraanse media en mensenrechtenactivisten in Iran meer dan 2000 mensen geëxecuteerd. Alleen al in de eerste helft van 2015 vielen er bijna 700 executieslachtoffers.

 

Het regime in Teheran executeert opnieuw minderjarigen

In oktober 2015 zijn in Iran de 23-jarige Fatemeh Salbehi en de 20-jarige Samad Zahabi geëxecuteerd. Beiden werden ter dood veroordeeld toen zij nog minderjarig waren. Hiermee heeft het regime in Teheran opnieuw aangetoond dat het de mensenrechten van kinderen openlijk minacht. Secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon en VN mensenrechtendeskundigen hebben de executies veroordeeld.

Prof. Christof Heyns, VN mensenrechtenexpert: “De executie van jeugdige delinquenten is regelrecht in strijd met de CRC. Dit zijn onwettige moorden, door de staat gepleegd. Iran moet onmiddellijk stoppen met het doden van kinderen!”

Geweld tegen vrouwen

In augustus 2015 uitte de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, zich in zijn jaarrapport gealarmeerd over de toename van gedwongen huwelijken van meisjes en geweld tegen vrouwen, die gestimuleerd worden door de islamitische wetten van het regime in Teheran. In Iran kunnen meisjes al op hun 13de trouwen. De wetten van het regime in Teheran legaliseren zelfs “eerwraak”, en er zijn geen specifieke wetten die huiselijk geweld strafbaar stellen.

Na haatcampagnes van regimefunctionarissen tegen vrouwen die niet voldoen aan de islamitische kledingvoorschriften zijn er in verschillende Iraanse steden tal van zuuraanvallen op vrouwen geweest.

VN veroordeelt schendingen van de mensenrechten in Iran

Half november 2015 heeft de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN, die verantwoordelijk is voor mensenrechtenvraagstukken, het regime in Teheran opnieuw veroordeeld vanwege de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten.

In de resolutie wordt uitdrukking gegeven aan de diepe bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de schendingen van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de alarmerende toename van het aantal executies, waarbij de internationaal erkende beschermende normen stelselmatig geschonden worden. De VN betreurt het dat in Iran nog altijd minderjarigen en personen die op het ogenblik van hun vermeende misdrijf jonger dan 18 waren ter dood veroordeeld en geëxecuteerd worden.

Het Iraanse regime wordt opgeroepen om te stoppen met openbare executies en “te garanderen dat er niemand wordt blootgesteld aan foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing”.

De resolutie eist nadrukkelijk het de uitbannen van alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes en andere mensenrechtenschendingen die op hen worden toegepast. Er wordt tevens uiting gegeven aan diepe bezorgdheid over “geweld tegen personen van religieuze minderheden” en afschaffing geëist van “alle vormen van discriminatie van personen die behoren tot etnische, taalkundige of andere minderheden”.

Het VN document sommeert het regime in Teheran ook om een einde te maken aan de wijd verspreide en enorme beperkingen op het recht aan de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, en alle personen die willekeurig gedetineerd zijn vrij te laten.

Mensenrechtenactivisten eisen doeltreffend optreden van de internationale gemeenschap om een halt toe te roepen aan de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran. De westerse regeringen mogen in verband met de nucleaire overeenkomst de toenemende schendingen van de mensenrechten in Iran niet negeren. Een uitbreiding van de betrekkingen met Iran moet afhankelijk worden gemaakt van de verbetering van de situatie van de mensenrechten en het stoppen met de executies.