Wij spreken als Nobelprijswinnaars in deze verklaring onze grote afschuw uit over de meedogenloze, dodelijke raketaanval op Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak. Deze op 29 oktober 2015 gepleegde gruweldaad is een ontegenzeggelijke misdaad tegen de menselijkheid, waarbij 24 bewoners om het leven kwamen, honderden gewond raakten en grote delen van het kamp zwaar beschadigd werden.

Het meest verontrustende is dat de Iraakse regering de bewoners niet te hulp is gekomen en bovendien de levering van voedsel, brandstof en medicijnen en de toegang van bestelauto’s tot het kamp heeft geblokkeerd om de druk op de bewoners te vergroten.

In april 2015 gaven 23 Nobelprijswinnaars een gezamenlijke verklaring uit waarin ze de aandacht vestigden op de mogelijke bedreigingen voor de levens van deze vluchtelingen:

‘Wij, de Nobelprijswinnaars… roepen de Amerikaanse regering, de Europese Unie en de Verenigde Naties op snel actie te ondernemen om de veiligheid van deze vluchtelingen te waarborgen.’

Helaas is niet geluisterd naar de waarschuwingen van onze kant en van internationale organisaties en zijn we nu opnieuw getuige van een oorlogsmisdaad tegen deze vluchtelingen. Het is niet meer dan logisch dat het uitblijven van noodzakelijke praktische maatregelen door de Verenigde Staten en de Verenigde Naties door het Iraanse regime en zijn handlangers in Irak beschouwd zal worden als een groen licht, en dat we getuige zullen zijn van nog meer bloedvergieten, met name omdat het management van dit kamp in handen blijft van individuen die banden hebben met het Iraanse regime en een directe rol hebben gespeeld in zeven bloedige aanvallen op deze vluchtelingen van 2009 tot nu.

Daarom wijzen we de VS en de VN opnieuw op hun beloften ten aanzien van de veiligheid van deze mensen en doen we het dringende verzoek dat er in Camp Liberty een team van medisch specialisten wordt gestationeerd om de gewonden medische zorg te verlenen, met name bewoners met gehoorletsel en gescheurde trommelvliezen.

Daarnaast verzoeken we dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om Camp Liberty te onttrekken aan de zeggenschap van elementen die banden hebben met het Iraanse regime en de site te erkennen als een vluchtelingenkamp onder supervisie van het Vluchtelingenagentschap van de VN.

Het is hoogst noodzakelijk dat de bewoners de beschikking krijgen over alle apparatuur en voorraden die nodig zijn om de vernietigde infrastructuur van het kamp te herstellen, en daarnaast is van het grootste belang dat de VS en de VN direct actie ondernemen om de veiligheid van deze individuen te waarborgen.