24 januari 2016 -De aartsbisschop van Wales en 51 andere kerkleiders hebben een beroep op de Britse regering gedaan om  in te grijpen, zodat de aanvallen op de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak onmiddellijk stoppen.

52 kerkleiders van de Anglicaanse kerk in Groot-Brittannië hebben opgeroepen tot steun en bescherming voor de Iraanse vluchtelingen, die in Camp Liberty in de buurt van Bagdad in acuut het risico lopen op terroristische aanvallen. De kerkleiders werken mee aan de internationale mensenrechtencampagne voor de Iraanse ballingen in Irak.

De oproep is een initiatief van de aartsbisschop van Wales, Dr. Barry Morgan (foto) en wordt gesteund door 51 andere Britse kerkleiders. In deze oproep wordt de terroristische aanval op de Iraanse ballingen van 29 oktober 2015 veroordeeld. Bij deze aanval werd Camp Liberty met meer dan 80 raketten gebombardeerd, veel daarvan zijn ingeslagen in de woonbarakken. Bij de raketaanval vielen meer dan 20 doden en tientallen gewonden. Grote delen van het kamp zijn verwoest. Sindsdien doen de Iraanse ballingen hun best om het kamp op eigen initiatief weer bewoonbaar te maken. De Iraakse troepen verhinderen dit echter door tal van beperkende maatregelen en houden de blokkade in stand, waardoor de vluchtelingen in Camp Liberty steeds maar weer worden afgesneden van de levering van goederen en bouwmaterialen.

De asielzoekers in Camp Liberty werden in Iran wreed vervolgd vanwege hun inzet voor democratie en mensenrechten en hebben daarom hun toevlucht gezocht in buurland Irak. In 2012 werden de Iraanse ballingen door het Iraakse leger gedwongen geïnterneerd in het

verlaten Amerikaanse legerkamp Camp Liberty. De weerloze Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime van Teheran en de Iraakse milities, omdat zij resoluut  gekant zijn tegen islamitisch extremisme. Terroristische milities in Irak hebben herhaaldelijk gedreigd  met nieuwe aanvallen op de politieke vluchtelingen in Camp Liberty.

Camp Liberty: Iraanse vluchtelingen doen een beroep op de internationale gemeenschap om hen te beschermen.

Onmiddellijk na de aanval van eind oktober 2015 deed de aartsbisschop van Wales een beroep op de Britse regering om zich in te zetten voor de bescherming van de vluchtelingen in Camp Liberty. In zijn brief aan de Britse premier David Cameron schreef de aartsbisschop onder meer: “Ik doe met de grootst mogelijke urgentie een beroep op de Britse regering, om deze laatste aanval scherp te veroordelen en ervoor te zorgen dat de VN-Veiligheidsraad stappen onderneemt, zodat de daders ter verantwoording worden geroepen en de VN en de Amerikaanse regering hun inspanningen verdubbelen om deze mensen te beschermen tegen verdere aanvallen. Regeringen moeten niet werkloos toezien bij dergelijke gruweldaden. De mensen in Camp Liberty zijn al verschillende jaren het slachtoffer van een leveringsblokkade en lijden ernstig onder het gebrek aan voedsel, brandstof en medicijnen.”

De 52 Britse kerkleiders roepen de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese landen op om hun verplichtingen krachtens het internationaal recht na te leven, en te zorgen voor bescherming van de  mensen in Camp Liberty.

In de oproep staat onder meer: “We eisen een onafhankelijk onderzoek naar de raketaanval van 29 oktober en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken. We eisen tevens de onmiddellijke erkenning van Camp Liberty als vluchtelingenkamp onder toezicht van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en erkenning van de bewoners als vluchtelingen en beschermde personen volgens de Vierde Conventie van Genève, alsmede het opheffen van alle beperkingen die op het kamp toegepast worden.”

“We hopen dat de Britse regering ingrijpt en druk zal uitoefenen op de regering van Irak, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, zodat er in overeenstemming met eerdere toezeggingen onmiddellijk een eind komt  aan de aanvallen op de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty. Wij ondersteunen de mening van die Britse parlementsleden die zeggen dat tekortkomingen in deze zaak het Iraanse regime alleen maar aanmoedigen om nog meer verwoestende aanvallen op deze vluchtelingen te beramen.”