31 januari 2016-Mensenrechtenorganisatie Hands Off Cain: Sinds de inhuldiging van de president van het regime Rohani zijn er in Iran ten minste 2277 mensen geëxecuteerd. De dagelijkse terreur van

het regime tegen het eigen volk gaat onverminderd door.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Italië van Hassan Rohani, de president van het regime in Teheran, heeft de Italiaanse mensenrechtenorganisatie “Hands Off Cain” (HOC), die wereldwijd campagne voert voor de afschaffing van de doodstraf, op 22 januari 2016 een actueel verslag gepubliceerd over de executiepraktijken van het regime in Iran.

Volgens het rapport zijn er in Iran sinds de ambtsaanvaarding van Rohani minstens 2277 mensen geëxecuteerd. De dagelijkse terreur van het regime tegen het eigen volk gaat onverminderd door. De regering van Rohani heeft zijn houding ten opzichte van het gebruik van de doodstraf niet veranderd. Het aantal executies is sinds de zomer 2013 zelfs aanzienlijk toegenomen.

Rome 26-01-2016: Protestdemonstratie tegen de executies in Iran met Elisabetta Zamparutti, bestuurslid van de mensenrechtenorganisatie Hands Off Cain (foto)

Hands Off Cain informeert over de executies die in 2015 en in de eerste twee weken van 2016 in Iran werden uitgevoerd. Tevens wordt er een uitgebreid overzicht over de toepassing van de doodstraf onder Rohani gepubliceerd.

Het rapport spreekt over een alarmerende toename van het aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft in 2015 minstens 980 executies voltrokken – een stijging van 22,5% ten opzichte van de 800 executies in 2014 en een stijging van 42,6% ten opzichte van de 687 in 2013. In 2015 werden ten minste 58 executies in het openbaar voltrokken.

370 executies (37,7%) werden bekendgemaakt door officiële Iraanse bronnen (websites van de Iraanse rechterlijke macht, de staatsradio van Iran en de officiële of door de staat gerunde persbureaus en kranten). 610 gevallen (62,3%) werden bekendgemaakt door niet-officiële bronnen (mensenrechtenorganisaties en andere bronnen in Iran). Het werkelijke aantal executies is waarschijnlijk veel groter dan de cijfers van het verslag van Hands Off Cain.

Parijs 28-01-2016: Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten protesteren tegen de executies in Iran

De cijfers van 2015 behoren tot de hoogste in de recente geschiedenis van Iran. Het regime in Teheran is wereldwijd recordhouder van het aantal executies in verhouding tot het bevolkingsaantal.

Met de publicatie van het ra

pport hebben Hands Off Cain en andere mensenrechtenorganisaties een oproep gedaan aan de hoogste Italiaanse leiders om de kwestie van de doodstraf en het eerbiedigen van de mensenrechten tot kernpunt te maken bij alle besprekingen met de vertegenwoordigers van het regime in Teheran.