José Bové, een vooraanstaand Frans lid van het Europese Parlement, verklaarde ten overstaan van duizenden aanhangers van de Iraanse oppositie op de ‘Nee tegen Rouhani’-bijeenkomst in Parijs op donderdag dat de afschuwelijke mensenrechtensituatie in Iran niet veronachtzaamd mag worden.

Hij zei tegen de demonstranten die met Iraanse vlaggen zwaaiden: ‘Het is een groot genoegen al die Iraanse vlaggen te zien die de vrijheid van een volk symboliseren dat dertig jaar geleden moest vechten tegen de dictatuur van de sjah van Iran.’

‘Maar helaas kwam Khomeini aan de macht en hij zei: “Ik zal het kalifaat uitbreiden.” Dertig jaar later zegt Daesh [IS] hetzelfde. Het gedachtegoed van de theocratieën is ondraaglijk. We mogen vandaag de dag niet accepteren dat een volk onderworpen is aan de heerschappij van de moellahs, en dat de mannen en vrouwen in dat land leven onder het juk van een religieuze dictatuur.’

‘Daarom steunen velen van ons in het Europese Parlement het Iraanse verzet.’

‘De ontmoeting vandaag tussen Rouhani en de Franse president is onduldbaar om een simpele reden: mensenrechten dienen voorrang te hebben boven de wetten van marktkrachten en winst maken.’ En hij vervolgde: ‘Mannen en vrouwen in Iran sterven of worden gevangengezet omdat ze willen leven in een vrij en seculier land.’

Tot de sprekers op deze massale demonstratie behoorden verder: Sid Ahmad Ghozali, oud-premier van Algerije; senator Jean-Pierre Michel; Guilio Maria Terzi, ex-minister van Buitenlandse Zaken van Italië; Gilbert Mitterrand, voorzitter van de France Libertés Fondation; dr. Alejo Vidal-Quadras, voorzitter van de International Committee in Search of Justice; Rama Yade, oud-staatssecretaris voor de mensenrechten van Frankrijk; Henri Leclerc, vooraanstaand Frans advocaat en jurist; Dominique Lefevbre, lid van de Franse Nationale Assemblee; Jean-François Legaret en Jacques Boutault, burgemeester van het 1ste en 2de arrondissement van Parijs; Struan Stevenson, voorzitter van de European Iraqi Freedom Association (EIFA); Michel Kilo, lid van de Syrische oppositie.

José Bové (Talence, 11 juni 1953) is een Franse milieuactivist, landbouwsyndicalist, politicus en andersglobalist.

Bové is zowel in Frankrijk als daarbuiten vooral bekend geworden wegens zijn strijd tegen genetische manipulatie en tegen de globalisering. Hij is een van de boegbeelden van het zogenaamde andersglobalisme, een internationale protestbeweging die zich verzet tegen de wijze waarop de globalisering vorm krijgt.

Bové is tevens actief als schrijver. Bij uitgeverij Lemniscaat verscheen in 2002 De wereld is niet te koop, een Nederlandse vertaling van Le monde n’est pas une marchandise, een boek dat hij schreef met François Dufour.

In 2007 stelde hij zich kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. In 2014 werd hij samen met Ska Keller het boegbeeld voor de Europese Groene Partij bij de Europese verkiezingen van mei 2014.