25 februari 2016-“Marteling en andere vormen van mishandeling van gedetineerden zijn gebruikelijk en worden ongestraft gepleegd. … De autoriteiten voltrekken wrede lijfstraffen, zoals blind maken, amputaties en geseling. Rechtbanken veroordelen mensen ter dood voor tal van misdrijven. Er zijn veel gevangenen geëxecuteerd, waarvan ten minste vier die ten tijde van het misdrijf minderjarig waren.”

Openbare executie in Iran: uit het verslag van Amnesty blijkt dat Iran onder het regime in Teheran nog steeds een land van executies en marteling is.

Tegen de achtergrond van aanhoudende crises zoals het conflict in Syrië doet Amnesty International een oproep aan de internationale gemeenschap om het buitenlands- en veiligheidsbeleid te wijzigen. “Alleen een consequent beleid gebaseerd op de mensenrechten helpt op de lange termijn om conflicten te voorkomen en redenen om te vluchten te reduceren”, aldus een woordvoerder van Amnesty International op 24 februari bij het uitbrengen van het verslag 2015/16 van Amnesty International. Hierin wordt de situatie van de mensenrechten in 160 landen beschreven.

Over Iran vermeldt Amnesty een desastreuze situatie van de mensenrechten in 2015. In het verslag staat o.a.:

“Het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering werd in 2015 opnieuw in ernstige mate beperkt. Journalisten, mensenrechtenactivisten, vakbondsleden en mensen die kritiek uitten werden gearresteerd en gevangen gezet op grond van vaag geformuleerde aanklachten. Marteling en andere vormen van mishandeling van gedetineerden zijn gebruikelijk en worden ongestraft toegepast. De omstandigheden in de gevangenis zijn hard. Gerechtelijke procedures zijn oneerlijk en eindigden in sommige gevallen met een doodvonnis. Vrouwen en leden van etnische en religieuze minderheden worden bij wet en in het dagelijks leven gediscrimineerd. De autoriteiten voltrekken wrede lijfstraffen, zoals blind maken, amputaties en geseling. Mensen worden voor tal van misdrijven ter dood veroordeeld. Er zijn veel gevangenen geëxecuteerd, waarvan ten minste vier die ten tijde van het misdrijf minderjarig waren.”

Marteling en andere vormen van mishandeling

“Ook in 2015 maakten gevangenen melding van marteling en mishandeling. Vooral tijdens de voorlopige hechtenis wordt vaak marteling en andere vormen van mishandeling toegepast om ‘bekentenissen’ of ander belastend bewijsmateriaal af te dwingen.”

“Gevangenen kregen vaak geen adequate medische zorg. In sommige gevallen weigerden de autoriteiten als straf de door een arts voorgeschreven geneesmiddelen, of ze lieten gevangenen niet voor behandeling naar een ziekenhuis brengen, hoewel de artsen dat geadviseerd hadden. Vaak werden gedetineerden langere tijd eenzaam opgesloten, hetgeen overeenkomt met mishandeling.”

Wrede, onmenselijke en vernederende straffen

“Er worden nog steeds straffen als geseling, amputaties en blind maken toegepast, hoewel het internationaal recht marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende straffen verbiedt. In sommige gevallen wordt het vonnis in het openbaar uitgevoerd. Op 3 maart 2015 werd in Karaj het linker oog van een man opzettelijk blind gemaakt.”

“In de centrale gevangenis van Mashhad in de provincie Khorasan werd op 28 juni 2015 bij twee mannen vier vingers van hun rechterhand geamputeerd, blijkbaar zonder verdoving. De twee mannen waren schuldig bevonden aan diefstal. Er werden in 2015 ook geselingen toegepast. In juni maakte de plaatsvervangend procureur-generaal in Shiraz de arrestatie van 500 mensen bekend. 480 van hen stonden binnen 24 uur voor de rechtbank en werden schuldig bevonden aan in het openbaar eten en drinken tijdens de vastenmaand ramadan. De meesten werden veroordeeld tot geseling, naar verluidt vonden sommige geselingen in het openbaar plaats.”

Doodstraf

“De autoriteiten hebben in 2015 vaak doodvonnissen opgelegd en er zijn talrijke executies uitgevoerd. Onder de geëxecuteerden waren ook personen die ten tijde van het misdrijf minderjarig waren. Sommige executies vonden in het openbaar plaats.”

“De doodstraf werd voor tal van misdrijven opgelegd, vaak na oneerlijke processen en wegens strafbare feiten die volgens het internationaal recht duidelijk niet vallen onder “de meest ernstige misdrijven”, zoals drugsdelicten. De meerderheid van de in 2015 geëxecuteerde personen werd wegens drugsdelicten ter dood veroordeeld. Doodvonnissen werden ook opgelegd wegens moord en vaag omschreven beschuldigingen zoals ‘vijandschap jegens God’. ”

“In de dodencel zitten nog steeds talrijke delinquenten  die ten tijde van de misdaad minderjarig waren. Sommigen kregen – volgens de nieuwe richtlijnen voor de straf van jeugdige delinquenten in het islamitische wetboek van strafrecht van 2013 – een nieuw proces en werden opnieuw ter dood veroordeeld. Voor zover bij Amnesty International bekend is zijn er in 2015 ten minste drie jeugdige delinquenten geëxecuteerd door ophanging: Javad Saberi op 15 april, Samad Zahabi op 5 oktober en Fatemeh Salbehi op 13 oktober. Mensenrechtenorganisaties meldden dat een andere jeugdige delinquent, de Afghaanse staatsburger Vazir Amroddin, in juni of juli werd geëxecuteerd.”