Het Iraanse gerechtshof heeft de doodstraf, die was opgelegd aan een Koerdische man, die ten tijde van het aan hem toegeschreven vergrijp onder de 18 jaar was, bekrachtigd.

Het landelijk Hoge Gerechtshof houdt de doodstraf die werd opgelegd aan een jonge man, Heyman Uraminezhad, in stand.

De jongeman wordt momenteel vastgehouden in de Sanandaj Centrale Gevangenis in afwachting van de uitvoering van zijn straf.

Heyman, die inmiddels 21 jaar oud is, werd veroordeeld door het Sanandaj Hoofd Gerechtshof voor moord met voorbedachte rade.

Onder het geestelijk regime is Iran een van de meest toonaangevende executeurs van jeugdige daders meldt Amnesty International.

In een nieuw rapport van afgelopen maand meldt Amnesty International dat zij de executies in de periode van 2005 tot 2015 van tenminste 73 hebben vastgelegd en dat nog 160 jeugdige daders wegkwijnen in ’s lands dodencellen.

Volgens Amnesty International is het rapport gebaseerd op informatie van tegenstanders van de doodstraf en van mensenrechten verdedigers, alsook van informatie van advocaten en familieleden van jongeren in Iran die werden veroordeeld voor ernstige misdaden.

Nu Iran een tijdperk van internationale sancties te boven komt en zoekt naar meer acceptatie, zei miss Auerbach, hopen de groeperingen voor mensenrechten dat de Iraanse autoriteiten zich realiseren dat zij zich dienen te gedragen in overeenstemming met de internationale mensenrechten normen.

Sinds het bewind van Hassan Rouhani vonden in Iran meer dan 2300 executies plaats, meer dan in welke vergelijkbare periode in de afgelopen 25 jaar.

Op 20 april 2014 omschreef Rouhani deze executies als “de geboden van God” en “wetten van het parlement die het volk toebehoren”.