Volgens een VN-rapport bereikte het aantal executies in Iran in 2015 het hoogste niveau in 20 jaar.

Dr. Ahmed Shaheed (foto), de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, heeft medio maart zijn jaarlijkse rapport aan de Mensenrechtenraad van de VN uitgebracht. In dit rapport wordt een toename van grove mensenrechtenschendingen in Iran gedocumenteerd.

Ahmed Shaheed zei op een persconferentie dat er in Iran vorig jaar bijna 1.000 gevangenen zijn geëxecuteerd, het hoogste aantal in twee decennia. Honderden journalisten, mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders zitten in de gevangenis.

De speciale rapporteur van de Verenigde Naties is met name bezorgd over het feit dat er in Iran nog steeds jeugdige delinquenten worden geëxecuteerd. Dat is “volgens het internationaal recht ten strengste en ondubbelzinnig verboden”.

Hij herhaalde zijn oproep aan het regime in Iran om een moratorium op de doodstraf af te kondigen. Hij riep het regime tevens op, niet langer slechts gedeeltelijke hervormingen af te kondigen, maar de executie van minderjarige delinquenten – dat wil zeggen personen die op het moment van het misdrijf nog geen 18 jaar waren – onmiddellijk en categorisch te verbieden.

Er zou een “alarmerende toename van het aantal executies zijn. Vorig jaar zijn op zijn minst 966 gevangenen geëxecuteerd – dat is het hoogste aantal in meer dan twee decennia,” zei Shaheed.

Mensenrechtenorganisaties die de executies in Iran in de gaten houden, schatten dat er in 2015 zo’n 966-1054 executies zijn voltrokken. Bijzonder alarmerend waren de aantallen van april tot juni 2015, toen er gemiddeld 4 executies per dag werden voltrokken.

“Het aantal jeugdige delinquenten dat in 2014 en 2015 werd geëxecuteerd – naar verluidt 16 personen – was hoger dan ooit tevoren in de afgelopen vijf jaar,” aldus Shaheed.

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft vorige maand reeds verklaard dat Iran zijn wetten moet herzien, die het mogelijk maken dat meisjes op de leeftijd van negen jaar geëxecuteerd kunnen worden of gedwongen kunnen worden tot seksuele relaties met oudere mannen.

“Er bestaan ook fundamentele problemen op het gebied van goede en eerlijke procesvoering voor beschuldigden,” zei de speciale VN-rapporteur. “Ik blijf regelmatig alarmerende berichten ontvangen over het opleggen van buitensporig lange gevangenisstraffen en eenzame opsluiting, het toepassen van foltering en mishandeling, ontzegging van de toegang tot advocaten en het gerechtelijke gebruik van bekentenissen die onder foltering tot stand zijn gekomen – praktijken die duidelijk in strijd zijn met de eigen wetten van Iran”. Honderden journalisten, bloggers, mensenrechtenactivisten en tegenstanders van het regime worden in Iraanse gevangenissen vastgehouden.