27 februari  2016 – Gerespecteerde Britse advocaten hebben naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouw een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers, vooral de vrouwen, in Camp Liberty in Irak.

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag was er in Parijs op 27 februari 2016 een belangrijke internationale manifestatie, waaraan vrouwen- en mensenrechtenactivisten uit 26 landen deelnamen. Er werd aandacht besteed aan het schenden van de mensenrechten en het geweld tegen vrouwen in Iran en andere landen.

Er werd ook opgeroepen tot solidariteit met de vrouwen in Camp Liberty in Irak. In dit detentiecentrum in de buurt van Bagdad worden ongeveer 2000 Iraanse asielzoekers vastgehouden, waaronder honderden vrouwen. Ze worden daar blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen en zijn in acuut gevaar van terroristische aanvallen. Het regime in Teheran en de Iraakse milities voeren een vernietigingscampagne tegen de Iraanse oppositie in het kamp, ​​die zich vastberaden opstelt ​​tegen islamitisch extremisme.

Een internationale humanitaire campagne zet zich in voor internationale bescherming van Camp Liberty en evacuatie van de vluchtelingen uit dit kamp naar veilige landen. In Parijs deden drie bekende Britse vrouwelijke advocaten, die zich bezighouden met de hulpverleningscampagne, een oproep tot solidariteit met de vrouwen in Camp Liberty.

De advocate Kirsty Brimelow (foto) is voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Advocaten van Engeland en Wales (Bar Human Rights Committee of England and Wales BHRC). Zij zet zich ervoor in dat Camp Liberty officieel erkend wordt als vluchtelingenkamp onder toezicht van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, zodat de vluchtelingen daar internationale bescherming kunnen krijgen.

In Parijs herinnerde Kirsty Brimelow aan de recente terroristische aanslag op de mensen in Camp Liberty van 29 oktober 2015, die meer dan 20 levens heeft geëist. De Iraakse regering heeft herhaaldelijk niet voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten van deze vluchtelingen en hen geen bescherming en veiligheid geboden, zoals was overeengekomen in het memorandum van overeenstemming, dat in 2011 werd getekend met de Assistance Mission van de VN in Irak. Dientengevolge waren er meerdere dodelijke raketaanvallen op de mensen in Camp Liberty.

Kirsty Brimelow: “In Camp Liberty, moet de VN handelend optreden en het niet alleen bij woorden laten. De VN moet Camp Liberty als vluchtelingenkamp erkennen. Op dit moment is heeft het meer van een gevangeniskamp. De VN moet ervoor zorgen dat de bewoners van het kamp worden beschermd. Dat is geen grote stap voor de VN, want de VN-Mensenrechtenraad heeft al verklaard dat voor de vluchtelingen in Camp Liberty hun bijzondere zorg geldt. In puur juridische termen is het dan ook maar een kleine stap. Groot-Brittannië en andere landen die lid zijn van de Veiligheidsraad moeten Irak ter verantwoording roepen als dergelijke wreedheden gebeuren, en ervoor zorgen dat ze zich niet herhalen.”

De Britse professor Sara Chandler (foto) is vicevoorzitter van de Association of European Bars (FBE). In deze overkoepelende organisatie hebben 250 nationale en lokale en advocatenkantoren en -associaties hun krachten gebundeld, die op hun beurt ongeveer 800.000 advocaten vertegenwoordigen.

Prof. Sara Chandler zet zich ook in voor internationale bescherming van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty, omdat het Iraakse leger hen niet beschermt. De internationale gemeenschap, aldus Chandler, heeft meer dan eens gefaald als het gaat om het voorkomen van aanvallen op de Iraanse vluchtelingen in Irak, en moet nu eindelijk eens de verantwoording nemen voor hun bescherming.

Bij de manifestatie in Parijs deed Sara Chandler een oproep om met name de vrouwen in Camp Liberty, wier veiligheid en mensenrechten ernstig bedreigd worden,  te ondersteunen.

Sara Chandler heeft herhaaldelijk kritiek geuit over het feit dat er niemand voor de gewelddadige aanvallen op de Iraanse vluchtelingen in Irak ter verantwoording wordt geroepen. Degenen die binnen de Iraakse regering en het leger verantwoordelijk zijn zouden volgens het internationaal strafrecht berecht moeten worden. De secretaris-generaal van de VN moet er nadrukkelijk voor pleiten dat deze misdaden niet onbestraft blijven. Deze straffeloosheid effent het pad naar verdere aanvallen op de weerloze Iraanse ballingen in Irak.

De advocate Linda Lee, voormalig voorzitter van de Britse Advocatenorde Law Society, deed in Parijs een oproep aan de vluchtelingenorganisatie van de VN voor effectieve hulp aan de mensen in Camp Liberty. Er moet een eind komen aan de  blokkade en de dodelijke aanvallen op de kampbewoners.

Linda Lee: “Onze harten gaan uit naar onze zusters in Camp Liberty. Jullie lijden onder onvoorstelbare wreedheden, maar jullie zijn moedig en sterk en geven nooit op. Jullie zijn niet alleen. Jullie zusters over de hele wereld staan naast je. We laten jullie niet alleen. Wij roepen op tot solidariteit met onze zusters in Camp Liberty! “