1 april 2016 – Mensenrechtenrapport: sinds de verkiezing in juni 2013 van Hassan Rohani tot president van het regime zijn in Iran minstens 2162 mensen geëxecuteerd. Een vergelijking tussen de twee en een half jaar na de verkiezing van Rohani en de twee en een half jaar daarvoor toont een stijging aan van 43% van het aantal in Iran voltrokken executies.

De mensenrechtenorganisaties ” Iran Human Rights” en “Samen tegen de doodstraf” publiceerden in maart hun jaarverslag over de toepassing van de doodstraf in Iran in 2015. Volgens dit verslag is 2015 een van de bedroevendste jaren inzake het toepassen van de doodstraf door het regime in Teheran. De in het verslag gepresenteerde cijfers komen overeen met de cijfers die gepubliceerd zijn door Ahmed Shaheed, de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran.

In 2015 werden volgens het rapport in Iran dagelijks gemiddeld twee of drie mensen opgehangen; onder hen waren jeugdige delinquenten, vrouwen, politieke gevangenen en vermeende drugscriminelen. De mensenrechtenactivisten noteerden minstens 969 executies in 2015, het hoogste aantal sinds 25 jaar. 66% van de executies betrof drugsdelicten, hoewel Iraanse instanties in het verleden meerdere malen moesten toegeven dat de doodstraf niet heeft geleid tot een daling van drugsgerelateerde misdrijven.

Het jaarverslag laat zien hoe onrechtvaardig de beschuldigingen van de Iraanse rechterlijke macht zijn, dat het toepassen van marteling om bekentenissen af ​​te dwingen wijdverspreid is en dat in sommige gevallen de aanklacht tegen de gevangenen verzonnen wordt.

Terwijl volgens het rapport de reactie van de internationale gemeenschap op de golf van executies zeer onbevredigend is, komt er uit Iran een aantal bemoedigende signalen van activisten en leiders van maatschappelijke organisaties die hun krachten gebundeld hebben om zich in te zetten tegen de doodstraf.

Onder het regime van president Rohani is het aantal executies met 43% toegenomen

Sinds de verkiezing in juni 2013 van Hassan Rohani tot president van het regime zijn in Iran minstens 2162 mensen geëxecuteerd. Een vergelijking tussen de twee en een half jaar na de verkiezing van Rohani en de twee en een half jaar daarvoor toont een stijging aan van 43% van het aantal in Iran voltrokken executies.

De dramatische stijging van het aantal executies na de verkiezing van Rohani is, zoals sommigen beweren, een gevolg van de machtsstrijd tussen de conservatieve rechterlijke macht en de zogenaamd gematigde regering Rohani. In dit verband zegt het rapport: “Het is weliswaar justitie die de doodvonnissen  velt en uitvoert, maar noch president Rohani noch leden van zijn kabinet hebben hun ontevredenheid geuit over het hoge aantal executies. Integendeel, toen president Rohani of minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif de mogelijkheid hadden om opmerkingen te maken over de doodstraf, hebben ze het hoge aantal terechtstellingen in Iran verdedigd.”

“Terwijl de rechterlijke macht in 2015 opdracht heeft gegeven voor de executie van meer dan 638 mensen wegens drugsdelicten en de Opperste Leider geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om het aantal executies door amnestie te verminderen, zijn er geen aanwijzingen is dat de president en zijn regering zich verzetten tegen de executies. President Rohani en zijn minister van Buitenlandse Zaken verdedigden de executies tegenover de internationale publieke opinie, en de minister van Binnenlandse Zaken heeft de rechterlijke macht zelfs gewaarschuwd niet minder streng te straffen. ”

Iran Human Rights vraagt Europa om zich in te zetten tegen de doodstraf in Iran, door de kwestie van de doodstraf bij alle gesprekken met de Iraanse autoriteiten prioriteit te geven: “Europa en de Europese bedrijven kunnen niet zwijgen ten aanzien van het verschrikkelijke aantal doodvonnissen in Iran. Een uitbreiding van de zakenrelaties moet afhankelijk worden gemaakt van een daling in het toepassen van de doodstraf.”