EU: Iran blijft ernstige mensenrechtenschendingen plegen

14 april 2016 – Het regime in Teheran blijft de mensenrechten schenden: de EU heeft de sancties dienovereenkomstig voor de vijfde keer verlengd.

De Europese Unie heeft de sancties tegen Iran wegens de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten met een jaar verlengd. Het betreft 82 personen en een bedrijf, zoals de Raad van de EU-landen op 11 april bekendmaakte.

De betreffende functionarissen van het regime in Teheran zijn vanuit Europees oogpunt verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten. De EU zal hun buitenlandse tegoeden te bevriezen en hen geen visa verlenen. Deze sancties van de EU gelden sinds 2011.

Organisaties als Amnesty International beschuldigen Iran onder andere van marteling van gedetineerden en wrede straffen. Volgens het jaarverslag van de mensenrechtenorganisatie zijn er in Iran vorig jaar bijna duizend mensen geëxecuteerd – meer dan in enig ander land in de wereld.

In maart heeft de Raad voor de mensenrechten van de VN het mandaat van de speciale rapporteur van de VN voor de situatie van de mensenrechten in Iran verlengd. Dus Iran blijft gelden als een land waar de situatie van de mensenrechten rampzalig is en voortdurend internationaal toezicht vereist.