Iran: 10.000 vrachtrijders in staking tegen verhoging van toch al zware belastingdruk en tegen corruptie in de Vervoersorganisatie.

12 April 2016 -Oproep tot steun aan de stakers en aan de eis tot onmiddellijke vrijlating van gevangen genomen chauffeurs*

Op 11 april 2016 kwamen bij het goederenoverslagcentrum van Bandar Abbas opnieuw ruim 4500 vrachtrijders bijeen om aan hun zesde stakingsdag te beginnen.

Een dag eerder lieten overheidsfunctionarissen drie stakers oppakken zonder zelfs hun eisen aan te horen. Uit solidariteit met hun collega’s in Bandar Abbas legden ook in Shiraz, Isfahan en Yazd 6000 vrachtrijders het werk neer. Ze eisten onvoorwaardelijke vrijlating van hun gevangen genomen collega’s.

Deze grote protestbijeenkomst is gericht tegen de heerschappij van corruptie in de Iraanse Organisatie voor Wegonderhoud en Transport. Deze organisatie verdeelt de vracht op grond van afpersing en smeergeld, maar bevoordeelt de aanhangers van het regiem door ze speciale voorrechten te verlenen en ze uit de wachtrij te halen om met voorrang hun wagens te bevrachten. Dat heeft tot gevolg dat hardwerkende chauffeurs soms wel 20 dagen op hun beurt moeten wachten.

Niet alleen de transportorganisatie, maar ook de belastingdienst zet de vrachtrijders onder druk met het invoeren van nieuwe belastingen. Die komen nog bovenop allerlei soorten provisies en tarieven die de verschillende overheidsafdelingen aan de chauffeurs opleggen.

Daarbij moet men bedenken dat de vrachtrijders al heel lang aandringen op vervanging van het corrupte bestuur van de Iraanse Organisatie voor Wegonderhoud en Transport. Maar de regering van Rouhani heeft uitsluitend oog voor het geld dat ze de vrachtrijders onder allerlei voorwendsels uit de zak kloppen.

SMV wil bij alle instanties die opkomen voor de belangen van vrachtrijders en andere werkenden onder de aandacht brengen hoe zwaar het Iraanse regiem de vrachtrijders en het Iraanse volk in het algemeen onder druk zet. Al deze instanties, en met name de International Labour Organization (ILO), vragen wij dringend om dit regiem te veroordelen.